L 7400

Onderwijs aan zieke leerlingen

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ook leerlingen die een ongeluk krijgen, plotseling ziek worden of langdurig of chronisch ziek zijn. Dat is geregeld in de Wet Onderwijs Ondersteuning Zieke Leerlingen (WOOZ). Maar hoe krijg je dat voor elkaar binnen je organisatie?

Vaak is er geen tijd of mankracht om bijvoorbeeld bij de zieke leerling thuis les te geven. Wij helpen je door een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) te leveren. De CED-Groep is voor de regio Midden-Nederland het onderwijsadviesbureau waar een consulent kan worden ingeschakeld.


Onderwijs op maat
Onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen is maatwerk. Je kunt denken aan:

  • voorlichting over de gevolgen van de ziekte voor het leren en het onderwijs
  • adviseren van de school over de te nemen maatregelen
  • verzorgen van aangepast onderwijs bij de leerling thuis of in het ziekenhuis

Onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen wordt gefinancierd door de overheid. Kijk op www.ziezon.nl voor meer informatie.

Logo in rondje

Contact

Heb jij te maken met een langdurig zieke leerling op jouw school? Wij bespreken graag welke mogelijkheden er zijn. Neem contact op met Carla van Doornen.

ContactPO