groep5 433

Onderwijs anders en krachtig organiseren

  • Het leerlingenaantal loopt terug. Hoe blijven we onze leerlingen optimaal bedienen?
  • We hebben te weinig leerkrachten. Hoe kunnen we andere professionals inzetten met behoud van kwaliteit?
  • Hoe kunnen we ons onderwijs beter afstemmen op de behoeften van onze veranderende leerlingenpopulatie?

Je wilt de beste kwaliteit voor jouw leerlingen, team en school. Vaak gaat een verbetering gepaard met een verandering van onderwijsvorm. Welke vorm bij jouw organisatie past, is afhankelijk van je wensen, behoeften en schoolambitie. Of je nu besluit om te gaan werken met leerpleinen, units, groepsdoorbrekend werken of andere onderwijsvormen: de CED-Groep helpt je om er een succes van te maken.

Kwaliteitsverbetering
Bij vernieuwende onderwijsvormen vragen allerlei zaken aandacht. Denk aan klassenmanagement, de keuze van methodes en materialen, doorgaande leerlijnen, resultaatgericht werken, de inzet van coöperatieve werkvormen, differentiatie, het versterken van eigenaarschap en de veranderende rol van de leerkracht. Stuk voor stuk zaken waar de CED-Groep uitstekend in thuis is.

Ons Krachtig Organiseren-model
Een grote organisatieverandering kun je alleen samen met je team realiseren. Ons Krachtig Organiseren-model is behulpzaam om systematisch en doelgericht te werk te gaan.
De beoogde verandering vraagt leiderschap en verandermanagement en keuzes op acht hoofdonderdelen. Krachtig Organiseren staat voor een zorgvuldige en cyclische aanpak, die is gebaseerd op data. Met deze aanpak creëer je vertrouwen bij team, ouders en leerlingen en bereik je daadwerkelijk wat je voor ogen staat.

Begeleiding op maat
Wil je ook Krachtig Organiseren? Wij begeleiden jouw school of opvangorganisatie bij de start: ontwikkelen van een visie en uitwerken wat dit van alle deelnemers vraagt. Afhankelijk van jullie behoefte werken we samen aan onderdelen van het model.

Groep5 300

Contact

Wil meer weten over Krachtig Organiseren en jullie plannen en ambities bespreken met een adviseur? We komen graag langs voor een verkennend gesprek. 

Direct contact