BB 015

Ontwikkelingsgebieden

Als leerkracht van groep 1 en 2 weet je als geen ander dat jonge kinderen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo ontwikkelen. Vaak laten ze sprongen in de ontwikkeling zien, soms stagneert hun ontwikkeling op bepaalde vlakken. Jij hebt het vakmanschap in huis om jouw leerlingen op elk gebied tot ontwikkeling te brengen. De CED-Groep ondersteunt je hierbij, bijvoorbeeld met coaching en begeleiding op school, cursussen, materialen en programma’s.


Spelontwikkeling
Kleuters ontwikkelen zich vanuit het spel. Meestal komen ze vanzelf tot spelen, soms hebben ze van jou een steuntje in de rug nodig hebben. Als leerkracht kun je rekenen op de steun van de CED-Groep. Bijvoorbeeld steun bij het inrichten van een rijke speelleeromgeving, stimuleren van de spelontwikkeling of versterken van jouw spelbegeleiding.

Wil je de spelontwikkeling stimuleren in samenhang met andere ontwikkelingsgebieden? Kijk dan of het programma Sil op school iets voor je is!

Geletterdheid
De taalontwikkeling van kleuters is een boeiend proces. Ze leren gesprekjes voeren, breiden hun woordenschat uit, krijgen interesse in letters en klanken en hebben plezier in rijmpjes en versjes. Wil je de taalontwikkeling van jouw leerlingen stimuleren of zoek je bijvoorbeeld handvatten om taalachterstanden aan te pakken? We helpen je graag verder, bijvoorbeeld met Begrijpend Luisteren.

Fonemisch bewustzijn
Als leerkracht van groep 1 en 2 wil je dat kleuters aan het eind van groep 2 goed kunnen 'hakken en plakken', klanken kunnen isoleren en manipuleren en al vijftien letters kennen. Hoe krijg je dat op een kleuter-eigen manier voor elkaar? Hoe kun je spelenderwijs aan de hand van de context van een prentenboek werken aan hun fonemisch bewustzijn? Met behulp van de Klankkast (wordt momenteel helaas niet verkocht).

In de Klankkast zitten zestien laatjes. Elk laatje hoort bij een fase uit de fonologische ontwikkeling en bevat een spelletje of een activiteit. Ook werk je aan het vergroten van de woordenschat en biedt het volop kansen om te differentiëren. Gelijke kansen voor ieder kind! Log in bij Klankkast.

Gecijferdheid
Bouwen in de bouwhoek, constructies maken en tellen van diverse voorwerpen: het zijn allemaal momenten waarop jonge kinderen hun gecijferdheid ontwikkelen. Ontdek samen met de CED-Groep hoe je de (ontluikende) gecijferdheid en rekenontwikkeling van jouw leerlingen stimuleert. Bijvoorbeeld met het Rekenhuis, een product dat wij zelf ontwikkelden. Met het Rekenhuis werk je aan de SLO-doelen zoals getallen, meten en meetkunde.

Motoriek
Wist je dat veel kinderen onvoldoende bewegen? Niet alleen thuis maar ook op school. Wij helpen je graag om daar verandering in te brengen. Daarbij zijn jouw vragen en behoeften altijd het startpunt. We kunnen bijvoorbeeld inzoomen op de ontwikkelingsfasen, kleine en grote motoriek, de relatie tussen bewegen en taal, dansen en muziek of het herkennen van een motorische voorsprong of achterstand.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Je wilt dat elke leerling in jouw groep zich veilig voelt en lekker in zijn vel zit. Dat is de basis voor een goede ontwikkeling. De CED-Groep ondersteunt je om de sociaal-ontwikkeling van jouw leerlingen te stimuleren en om opvallend gedrag te verhelderen en aan te pakken. Zo bouw je een fijn en positief klimaat in je groep.

Behulpzame programma's zijn bijvoorbeeld Taakspel en De Vreedzame School.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je de ontwikkeling van jouw leerlingen gericht stimuleren? Neem contact met ons op.

x