IKCA dreumes 343

Piramide

  • Hoe stimuleer ik op een speelse manier de ontwikkeling van jonge kinderen?

Methode voor vroeg- en voorschoolse educatie

De Piramide methode stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Zo biedt Piramide elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Een betere start kan je ze niet geven!

Deze educatieve methode voor alle kinderen:

  • Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen.
  • Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten.
  • Meest gebruikte vve-programma ontwikkeld door CITO.
  • Sinds 1996 een groot succes.

Piramide: het meest gebruikte vve-programma

Vve staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Het doel is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. De methode voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor programma's voor jonge kinderen. Zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoeken tonen de positieve effecten ervan aan op de ontwikkeling van kinderen.

Hoe werkt Piramide?

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs, de uitdagende activiteiten van Piramide maakt dit tot een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden.

Logo in rondje

Meer weten?

Benieuwd hoe Piramide ook in jouw organisatie past? Neem contact op met Anja de Rooij.

ContactHJK
x