IKCA dreumes 242

Piramide

 • Hoe stimuleer ik op een speelse manier de ontwikkeling van jonge kinderen?
 • Hoe besteed ik ook aandacht aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong?

Programma voor vroeg- en voorschoolse educatie (vve)

Het vve-programma Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden. Zo biedt Piramide elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Een betere start kun je ze niet geven.

Piramide: het meest gebruikte vve-programma

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat het hun kansen op een goede schoolloopbaan vergroot. Piramide voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor programma's voor jonge kinderen. Zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoeken tonen de positieve effecten ervan aan op de ontwikkeling van kinderen. Niet voor niets is het programma al sinds 1996 een groot succes.

Er is nu ook Piramide Digitaal. Wil je ook optimaal gebruik maken van Piramide Digitaal gekoppeld aan jullie eigen kindvolgsysteem? Wij begeleiden je graag hierbij.

Hoe werkt Piramide?

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. De uitdagende activiteiten van Piramide maken dit tot een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. De interactieve werkwijze van Piramide ondersteunt de professional in het werken met de groep. Met Piramide werk je volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen in zogenaamde ‘projecten’. Die projecten gaan over onderwerpen die kinderen aanspreken.

De voordelen van Piramide

check

Kans voor jonge kinderen zich optimaal te ontwikkelen.

check

Houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

check

Meest gebruikte vve-programma, ontwikkeld door CITO.

Vve-training Piramide

 • Groepsbijeenkomsten en coachgesprekken
 • Afname Piramide vaardigheidsassessment (PiVa)
 • Volledig gevuld portfolio

De training voor pedagogisch medewerkers bestaat uit 2 modulen, die allebei bestaan uit 12 bijeenkomsten en 4 coachgesprekken. In totaal volg je dus 24 groepsbijeenkomsten en heb je 8 coachgesprekken.

De onderwerpen die onder meer aan bod komen:

 • Kennismaking, dagplanning, jaarplanning
 • Projecten en hun opbouw
 • Spel en speelleeromgeving
 • Zelfstandig leren en coöperatieve werkvormen
 • Groepsexploratie
 • Volgen van ontwikkeling van kinderen (evaluatie)
 • Afstemmen op niveau van de kinderen (tutoractiviteiten / pientere kinderen)
 • Ouderactiviteiten
 • Taalontwikkeling
 • Motorische en cognitieve ontwikkeling

Koptraining Piramide

Heb je de Basistraining Vier VVE met goed gevolg afgesloten? Dan heb je een startkwalificatie en kun je de Koptraining Piramide volgen voor de vve-certificering. Deze verdiepende training bestaat uit 5 bijeenkomsten en 3 coachgesprekken.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je weten welk (op maat) traject we voor jouw organisatie kunnen aanbieden? Neem contact met ons op.

x