BB 358

Rol schoolbestuur

Heb je een goed beeld van de kwaliteit op de scholen binnen het bestuur? Stuur je als bestuurder voldoende op kwaliteit?

Sinds de invoering van het nieuwe inspectiekader is de rol van het schoolbestuur vernieuwd. Niet langer is de school, maar het bestuur de eerstverantwoordelijke als het gaat om kwaliteit. Dit brengt een aantal vragen met zich mee. Heb je een goed beeld van de kwaliteit op de scholen binnen het bestuur? Stuur je als bestuurder voldoende op kwaliteit?

Je wilt je schoolbestuurlijke rol optimaal invullen. Niet alleen omdat de onderwijsinspectie dit eist maar vooral omdat je kwalitatief goede scholen en goed onderwijs wilt neerzetten. Wij helpen om dit voor elkaar te krijgen. Samen kijken we naar jullie ambities en naar wat nodig is om de beste onderwijskwaliteit te leveren.

Kwaliteit bereiken en borgen
We gaan aan de slag met een kwaliteitszorgsysteem waarin precies staat omschreven wat nodig is om de kwaliteit te bereiken en te behouden. Onderdelen die aan bod kunnen komen, zijn het (her)inrichten van het proces en het vaststellen welke gegevens op welk moment nodig zijn van de verschillende scholen. In sommige gevallen kan het aanstellen van een kwaliteitsmedewerker een uitkomst zijn.

Advies op maat
Adviseurs van de CED-Groep helpen om je rol als schoolbestuurder krachtig en effectief neer te zetten. Een adviestraject is uiteraard altijd maatwerk, afgestemd op jullie situatie en behoeften. We komen graag langs om te verkennen wat we voor je kunnen betekenen.

Logo in rondje

Contact

Zoeken jullie als schoolbestuur begeleiding om de beste kwaliteit te kunnen leveren? Neem contact op met Carla van Doornen.

x