Groep5 107

Vertrouwenswerk

In elke organisatie kan een ongewenste situatie ontstaan, waarbij ouders, kinderen of medewerkers zich onveilig voelen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen, pestgedrag, agressie of ongewenste intimiteiten. Hoe treed je dan op? En hoe begeleid je een klacht zo adequaat mogelijk? De inzet van een vertrouwenspersoon kan dan nodig zijn.

De CED-Groep heeft mensen in dienst die de rol van externe vertrouwenspersoon op zich kunnen nemen. Deze persoon behartigt de belangen van degene die een klacht heeft, geeft onafhankelijk advies en ondersteunt de interne contactpersoon.

Onafhankelijkheid
Het voordeel van een externe vertrouwenspersoon is dat hij onafhankelijk is. De externe vertrouwenspersoon staat altijd naast de melder en samen kijken ze naar mogelijke oplossingen. Het doel is altijd om met een veilig gevoel én plezier weer naar school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf te gaan. Naast het geven van advies en begeleiden van de klacht, organiseert de externe vertrouwenspersoon netwerkbijeenkomsten voor interne contactpersonen. Ook kan de externe vertrouwenspersoon een bijdrage leveren aan het jaarverslag van het vertrouwenswerk.

De voordelen van een externe vertrouwenspersoon

• behartigt de belangen van degene die een klacht heeft
• geeft onafhankelijk advies
• ondersteunt de interne contactpersoon
• is niet in dienst van de organisatie en staat dus nooit tussen of tegenover collega’s

Logo in rondje

Contact

Wil je weten wat de meerwaarde van een externe vertrouwenspersoon voor jouw organisatie kan zijn? Neem contact op met Carla van Doornen.

x