Header KBL

Als je schrijft, lees je beter!

Zaakvakonderwijs biedt een rijke context om lezen en schrijven op een functionele manier te combineren. Uit onderzoek weten we dat zo’n combinatie van lees- en schrijftaken diep tekstbegrip bevordert. Hoe kunnen we dat verklaren? En aan welke typen schrijfactiviteiten moet je dan denken? In deze workshop verkennen we verschillende mogelijkheden en laten we zien dat het werken vanuit de structuur van teksten hier veel houvast kan bieden voor leerlingen.

Hilde Kooiker - den Boer
Hilde Kooiker - den Boer werkte als leerkracht in het basisonderwijs en is sinds 2012 docent Nederlands aan de pabo van de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Zij is als buitenpromovenda verbonden aan de Universiteit Utrecht en onderzoekt op welke manier lees- en schrijfonderwijs geïntegreerd kunnen worden bij natuur & techniek. De focus ligt daarbij op het aanleren van kennis over de structuur van teksten.

HK KBL

Hilde Kooiker - den Boer

docent Nederlands aan de pabo van de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen

Terug naar het programma
x