Lastige onderwerpen d0569eb8 1

Bespreken gevoelige onderwerpen

De samenleving lijkt af en toe in brand te staan. Corona-besmettingen wereldwijd, (kans op) oorlogen, natuurrampen, een gijzeling, seksueel grensoverschrijdend gedrag, partnermishandeling, aanslagen van extremistische groeperingen, polarisatie, complottheorieën, onderadvisering en andere vormen van kansen-ongelijkheid, etc. Steeds weer komt de school in het vizier, als de plek waar dergelijke onderwerpen besproken moeten worden. Hoe praten we met kinderen over spanningen in onze democratische rechtstaat en bieden we hen tegelijk ook veiligheid en hoop? Intussen groeit de erkenning, dat dergelijke gesprekken voeren lastig is. Waarom en hoe zijn vragen waar alle leerkrachten mee worstelen. Belangrijk hierbij is de steun vanuit team en bestuur.

Het programma Vreedzaam helpt een klimaat te creëren om gevoelige onderwerpen te bespreken. De samenwerking die Vreedzaam heeft met diverse wetenschappers, heeft ertoe geleid dat we een zeer informatieve lesbrief over de oorlog in Oekraïne kunnen delen. De lesbrief bevat achtergrondinformatie voor leerkrachten. De lessuggesties zijn vooral gericht op het VO, maar zijn ook aan te passen voor leerlingen in de bovenbouw van het PO. Omdat er veel gebeurt, zal de lesbrief wellicht de komende dagen een update krijgen.

Ook hebben we een handreiking geschreven naar aanleiding van de podcast van Bjorn Wansink, werkzaam aan de universiteit van Utrecht en gespecialiseerd in vraagstukken rond polarisatie en conflicten en dan vooral in het onderwijs en bij jongeren. In de podcast luister je naar een interview over het bespreken van lastige onderwerpen in de groep.

Handreiking
Handreiking Vreedzaam en bespreking van gevoelige onderwerpen op school

Lesbrieven
Lesbrief TerInfo Hoe maak je de oorlog in Oekraïne bespreekbaar in de klas
Lesbrief TerInfo over de moord op Samuel Paty
Lesbrief TerInfo over de avondklokrellen

Podcast
Podcast met Bjorn Wansink over het bespreken van lastige onderwerpen

Artikel
Hoe praat je met je kind over de oorlog? 'Vertel steeds een stukje meer'

x