Fake fact 9c4d1fec

Burgerschap: Nepnieuws en Fake Wetenschap, wat doe je ermee?

Huis van Erasmus presenteert een nieuwe lesmodule ‘Nepnieuws en Fake Wetenschap’ in de reeks Burgerschap.

Doel van de module is niet een uitputtende informatiestroom aanleveren, maar leerlingen vertrouwd te maken met dit fenomeen en ze er samen over te laten praten en nadenken.

Leerlingen leren in een eenvoudige introductie nepnieuws herkennen en de betrouwbaarheid van de wetenschap te onderzoeken. Samen zoeken ze naar antwoorden op vragen als: 'Hoe weet je of iets waar is'; 'Hoe worden dingen onderzocht'. Ze kunnen zelf reageren op stellingen en op speelse wijze onderzoek doen. De modules zijn bestemd voor groep 7/8 van PO en onderbouw VO.

Met deze lessenserie wil de stichting Huis van Erasmus leerlingen voorbereiden op de samenleving in al z’n diversiteit, en hun eigen rol hierin.

Ga naar de lesmodule

x