Gesprekken met kinderen over onderwijsbehoeften

Groep5 100

Hoe je tegemoet wilt komen aan de onderwijsbehoeften van je leerlingen, staat in je groepsplan. Dat kinderen daar zélf heel waardevolle input voor kunnen leveren, is voor veel leerkrachten en ib’ers een eyeopener.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Hoe je tegemoet wilt komen aan de onderwijsbehoeften van je leerlingen, staat in je groepsplan. Dat kinderen daar zélf heel waardevolle input voor kunnen leveren, is voor veel leerkrachten en ib’ers een eyeopener.

Kinderen kunnen vertellen hoe ze aankijken tegen het werk dat ze doen, wat ze daarin moeilijk vinden en hoe dat op te lossen is. Door het voeren van dit soort gesprekken betrek je hen actief bij hun eigen ontwikkeling. De informatie die je van kinderen krijgt, is voor jou als leerkracht heel waardevol. Het helpt je om gedrag te begrijpen en een effectieve aanpak te bedenken. Door deze gesprekken voelen kinderen zich meer betrokken en verantwoordelijk.

Inhoud

 • gespreksvaardigheden, waarmee je het kind uitdaagt om actief mee te denken
 • opbouw van het kindgesprek
 • organisatie van kindgesprekken in de klas
 • opbrengst van het kindgesprek – voor leerling en leerkracht

Resultaat

 • Je kunt kindgesprekken voeren met behulp van de cyclus van handelingsgericht denken en werken.
 • Je weet dat kindgesprekken een belangrijke bron zijn bij het in kaart brengen van onderwijsbehoeften.
 • Je weet hoe je onderwijsbehoeften formuleert.
 • Je kent de kenmerken van een goed gesprek tussen leerkracht en kind.
 • Je hebt zicht op mogelijke onderwijsbehoeften van kinderen.
 • Je weet hoe je de onderwijsbehoeften kunt koppelen aan een HGW-traject.
 • Je kunt een gesprek voeren om een leerling te motiveren om nieuw gedrag te leren.

P0710/S5205

x