Het lerende brein (so)

BB 576

Er is steeds meer bekend over het functioneren van het brein. Maar wat kan je ermee in de klas? Wat is de rol van executieve functies bij het leren? De neuropsychologische invalshoek, die het uitgangspunt is van deze cursus, geeft je een frisse blik op het lesgeven.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Er is steeds meer bekend over het functioneren van het brein. Maar wat kan je ermee in de klas? Wat is de rol van executieve functies bij het leren? De neuropsychologische invalshoek, die het uitgangspunt is van deze cursus, geeft je een frisse blik op het lesgeven.

Door te begrijpen wat er tijdens de les in het brein van leerlingen gebeurt, kun je je handelen nog nauwkeuriger afstemmen op dat wat leerlingen op dat moment nodig hebben.

Inhoud

E-learning Het lerende brein:

 • informatieverwerking van ons brein
 • rol van executieve functies bij het leren (aan de hand van inspirerende, interactieve werkvormen)
 • analyseren hoe een schoolopdracht van invloed is op het lerende brein

Aan het einde van deze e-learning krijg je een opdracht om met deze opgedane kennis aan de slag te gaan in je eigen dagelijkse praktijk.

Bijeenkomst 1:

 • ondersteunen van het lerende brein
 • stimuleren van de ontwikkeling van het lerende brein
 • verdiepen van je leerkrachtvaardigheden

Bijeenkomst 2:

 • informatieverwerking en de verschillen tussen leerlingen
 • ondersteunen van het leerproces
 • tegemoetkomen aan specifieke onderwijsbehoeften
 • stimuleren van de ontwikkeling van executieve functies

‘Deze cursus is zeker aan te raden. Je leert om heel anders naar kinderen en hun gedrag te kijken.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je hebt basale kennis van het lerende brein.
 • Je weet hoe leerkrachtvaardigheden (‘breinsleutels’) invloed uitoefenen op het lerende brein.
 • Je kunt deze leerkrachtvaardigheden bewust inzetten om ervoor te zorgen dat opdrachten goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden van de leerlingen.
 • Je weet welke belemmeringen kinderen bij het leren kunnen ervaren, wanneer bepaalde functies in het brein onvoldoende of anders ontwikkeld zijn of tijdelijk minder goed functioneren.
 • Je weet dat kinderen door deze belemmeringen specifieke onderwijsbehoeften hebben en hoe je hieraan tegemoet kunt komen.
 • Je kunt theoretische kennis toepassen in praktijksituaties.

Extra informatie

 • Je start deze cursus met een e-learningmodule. Daarna volgen twee bijeenkomsten van drie uur.
 • Bij deze cursus hoort het boek Breinsleutels. Je krijgt het bij de eerste bijeenkomst uitgereikt.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Het lerende brein (po).

Nieuws

Sinds kort staan de digitale leermiddelen van deze cursus in een nieuwe gebruikersvriendelijke online-leeromgeving. De onlinemogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is, waardoor de online middelen echt een toegevoegde waarde hebben en het leerrendement van de cursus verhoogd is. Lees meer over de voordelen van blended leren.

S0301/S4169

belangstellendelijstcursus aanvraagTeamtraining contactcursussen1 contactcursussen1