Leidinggeven aan de school als democratische oefenplaats (po)

BB 751

Hoe kan je nog beter leidinggeven aan jouw vreedzame school en democratisch burgerschap? Als schoolleider ben je van grote invloed op de mate waarin een school succesvol is op het gebied van burgerschapsvorming en de school als democratische oefenplaats.

 • icon voor wie geschikt

  Directie

 • icon duration

  4 bijeenkomsten

 • icon sbu

  60 SBU

 • icon info

  8 - 18

 • icon price

  1.685,00

 • icon place

  Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • wo 5 feb 2025

   (09:00 - 13:00)
   Utrecht
  • wo 12 mrt 2025

   (09:00 - 13:00)
   Utrecht
  • wo 16 apr 2025

   (09:00 - 13:00)
   Utrecht
  • wo 21 mei 2025

   (09:00 - 13:00)
   Utrecht
 • icon trainer

  Kitty Arnoldus

 • Blended logo
 • Schoolleidersregister
 • Logo Vreedzame school
 • Rapportcijfer 8
 • icon voor wie geschikt

  Directie

 • icon duration

  4 bijeenkomsten

 • icon sbu

  60 SBU

 • icon info

  8 - 18

 • icon price

  1.685,00

 • icon place

  Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • wo 5 feb 2025

   (09:00 - 13:00)
   Utrecht
  • wo 12 mrt 2025

   (09:00 - 13:00)
   Utrecht
  • wo 16 apr 2025

   (09:00 - 13:00)
   Utrecht
  • wo 21 mei 2025

   (09:00 - 13:00)
   Utrecht
 • icon trainer

  Kitty Arnoldus

 • Blended logo
 • Schoolleidersregister
 • Logo Vreedzame school
 • Rapportcijfer 8

Hoe kan je nog beter leidinggeven aan jouw vreedzame school en democratisch burgerschap? Als schoolleider ben je van grote invloed op de mate waarin een school succesvol is op het gebied van burgerschapsvorming en de school als democratische oefenplaats.

Die invloed wordt bijvoorbeeld uitgeoefend door het voortdurend aangeven ‘waar de lat ligt’, gericht op de gewenste cultuur. Dit betreft zowel de teamcultuur als de omgang met leerlingen en ouders. Met de aanscherping van de wet op burgerschapsvorming ligt de nadruk meer op de binding aan de democratie en de school als democratische oefenplaats. In deze cursus richten we ons daar ook op. Je krijgt antwoord op de vragen:

 • Hoe geef ik meer richting aan een gewenst pedagogisch klimaat? Hoe verbind ik de belangrijke sociale normen en waarden tussen mijn leerkrachten en met ouders?
 • Hoe versterk ik mijn school als democratische oefenplaats als een plaats waar leerlingen ertoe doen en invloed hebben door actieve participatie?
 • Wat doet ertoe bij het versterken van een krachtige pedagogische cultuur, die zorgt voor verbinding en een positief klimaat?
 • Hoe borg ik de kwaliteit en het werken met het programma?

'Ik sta weer op scherp dankzij deze cursus!'

Reactie cursist

Inhoud

 • Een sterk inhoudelijk programma, gebaseerd op meer dan twintig jaar ervaring, bevlogenheid en theoretische onderbouwing. Aansluitend bij maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Samenwerking met andere schoolleiders van Vreedzame Scholen.
 • Opbrengstgericht werken aan de hand van onze cyclische 4D-aanpak (data, duiden, doelen, doen). Dit resulteert in een persoonlijk ontwikkelplan. Hierbij wordt onder andere actief gebruik gemaakt van het deelnemersdomein van de website. Dat draagt bij aan duurzame ontwikkeling, met het deelnemersdomein als belangrijke bron voor verdere schoolontwikkeling. Abonnement op dit deelnemersdomein is dus voorwaardelijk.
 • Systematische feedback, zowel van de docent als deelnemers. Hierbij maken we gebruik van korte reflecties waarop gericht feedback wordt gegeven. Dit versterkt de ontwikkeling en kwaliteit.
 • Een combinatie van bijeenkomsten op locatie en digitaal leren, afgestemd op de mogelijkheden.

Resultaat

 • Je hebt helder en je kan verwoorden wat voor jou als schoolleider de prioriteiten zijn op gebied van leidinggeven aan jouw school als democratische oefenplaats.
 • Je weet welke doelen en acties kunnen dragen aan het gewenste, duurzame effect.
 • Je weet wat je daarin vanuit jouw rol als schoolleider kan betekenen.
 • Je weet de verbinding te leggen met de schoolcontext, de betrokkenen en de omgeving.
 • Je hebt gebruik gemaakt van het gedachtengoed Vreedzaam, andere bronnen en uitwisseling met andere deelnemers.
 • Je hebt dit alles verankerd in een helder borging-systeem.
 • Je hebt dit beknopt en in samenhang uitgewerkt in een persoonlijk ontwikkelplan.

Alle bovenstaande aspecten komen aan bod in jouw eindopdracht.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit 4 fysieke bijeenkomsten en 3 bijeenkomsten vinden online plaats. De online bijeenkomst zijn de intervisie-bijeenkomsten, die de deelnemers zelf inplannen met elkaar tussen de bijeenkomsten in. Lees meer.

Extra informatie

 • Je neemt een aantal metingen af en formuleert jouw leervragen.
 • Er is een digitale intake.
 • Tussen de drie halve cursusdagen vindt er intervisie plaats, waarin je met collega’s werkt aan jouw ontwikkelplan.
 • Er is een eindgesprek met de cursusleiders.
 • Je leest de voor jou geselecteerde literatuur.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat wanneer je aanwezig bent geweest tijdens alle bijeenkomsten en de opdrachten als voldoende zijn beoordeeld.

Schoolleidersregister

Leidinggeven aan de school als democratische oefenplaats is gecertificeerd als formeel aanbod voor het thema Persoonlijk Leiderschap voor 25 punten.

Doelgroep

De cursus is geschikt voor schoolleiders van een vreedzame school of schoolleiders die op een Vreedzaam gaan werken. Ook andere schoolleiders die hun democratisch leiderschap willen versterken kunnen deelnemen. Met deze schoolleiders vindt vooraf een intake plaats. Op basis van deze intake geeft de cursusleiding aan of de betreffende schoolleider kan deelnemen.

Werk je op een in het speciaal onderwijs? Geef je dan op via Leidinggeven aan school als democratische oefenplaats (so).

Aanbod cursussen voor Vreedzaam:

P0132

 • Blended logo
 • Schoolleidersregister
 • Logo Vreedzame school
 • Rapportcijfer 8
  • icon voor wie geschikt

   Directie

  • icon duration

   4 bijeenkomsten

  • icon sbu

   60 SBU

  • icon info

   8 - 18

  • icon price

   1.685,00

  • icon place

   Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

   • icon calendar
    Bijeenkomsten:
   • wo 5 feb 2025

    (09:00 - 13:00)
    Utrecht
   • wo 12 mrt 2025

    (09:00 - 13:00)
    Utrecht
   • wo 16 apr 2025

    (09:00 - 13:00)
    Utrecht
   • wo 21 mei 2025

    (09:00 - 13:00)
    Utrecht
  • icon trainer

   Kitty Arnoldus

  • Blended logo
  • Schoolleidersregister
  • Logo Vreedzame school
  • Rapportcijfer 8
  • icon voor wie geschikt

   Directie

  • icon duration

   4 bijeenkomsten

  • icon sbu

   60 SBU

  • icon info

   8 - 18

  • icon price

   1.685,00

  • icon place

   Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

   • icon calendar
    Bijeenkomsten:
   • wo 5 feb 2025

    (09:00 - 13:00)
    Utrecht
   • wo 12 mrt 2025

    (09:00 - 13:00)
    Utrecht
   • wo 16 apr 2025

    (09:00 - 13:00)
    Utrecht
   • wo 21 mei 2025

    (09:00 - 13:00)
    Utrecht
  • icon trainer

   Kitty Arnoldus

  • Blended logo
  • Schoolleidersregister
  • Logo Vreedzame school
  • Rapportcijfer 8
  x