Nieuwsbegrip: De leerkracht als rolmodel (po)

Nieuwsbegrip nieuwe stijl

Wil je het tekstbegrip van jouw leerlingen verbeteren? Hoe model je de denkstappen die je neemt bij het begrijpend lezen? Het modelen – ofwel hardop denkend voordoen – is een zeer krachtig didactisch instrument. Niet voor niets speelt dit een belangrijke rol in de lessen van Nieuwsbegrip.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Wil je het tekstbegrip van jouw leerlingen verbeteren? Hoe model je de denkstappen die je neemt bij het begrijpend lezen? Het modelen – ofwel hardop denkend voordoen – is een zeer krachtig didactisch instrument. Niet voor niets speelt dit een belangrijke rol in de lessen van Nieuwsbegrip.

Maar hoe kun je effectief modelen? Hoe zet je hierbij de Powerpoint Actief lezen van Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl in? En welke rol kunnen ‘expertleerlingen’ spelen? Je leert het in deze cursus.

Inhoud

 • Denkstappen en strategieën voor begrijpend lezen
 • Modeling als didactisch concept bij begrijpend lezen
 • Inzet van de Powerpoint Actief lezen om het modelen visueel te ondersteunen
 • Rolwisselend lezen
 • Inzet sleutelvragen en hulpvragen

Resultaat

 • Je kent de belangrijkste didactische uitgangspunten van Nieuwsbegrip (o.a. modeling en rolwisselend lezen).
 • Je hebt goed inzicht in jouw eigen rol tijdens de lessen Nieuwsbegrip.
 • Je kunt de diverse Nieuwsbegripstrategieën hardop denkend voordoen (modeling) en weet bij welke leerlingen dit effectief is.
 • Je bent bekend met de inhoud van de strategielessen en je weet hoe je deze inzet.
 • Je kunt met de leerlingen rolwisselend lezen in de groep. Je weet wanneer je klassikaal werkt en wanneer je leerlingen de rol van expert kunt laten overnemen.

Extra informatie

 • Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten van scholen waar Nieuwsbegrip al wordt gebruikt en die goed op de hoogte zijn van de basisprincipes van de methode. Deze basisprincipes komen aan bod in de Werken met Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl (po). De cursus Nieuwsbegrip De leerkracht als rolmodel is een verdiepingscursus.
 • Kijk voor meer informatie over ons scholingsaanbod op www.nieuwsbegrip.nl/trainingen.

P0506/S2194

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x