Onderwijsassistent woordenschatcompetent (po)

Groep5 327

In deze praktische cursus komen de diverse inzichten op het gebied van woordenschatdidactiek en -uitbreiding aan de orde. Op welke manieren leert een kind woorden? Op welke manieren kun je hier op aansluiten in je dagelijkse omgang met de kinderen? Hoe kun je differentiëren in de verschillende niveaus in de groep? Al deze vragen komen in deze cursus aan bod.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

In deze praktische cursus komen de diverse inzichten op het gebied van woordenschatdidactiek en -uitbreiding aan de orde. Op welke manieren leert een kind woorden? Op welke manieren kun je hier op aansluiten in je dagelijkse omgang met de kinderen? Hoe kun je differentiëren in de verschillende niveaus in de groep? Al deze vragen komen in deze cursus aan bod.

Inhoud

 • selecteren van woorden en de vier didactische stappen
 • differentiëren tussen diverse kinderen
 • werkvormen voor inslijpen van nieuwe woorden
 • transfer naar de dagelijkse praktijk en alle schoolse vakken

"Leerzaam, een aanrader voor het hele team en een mooie combi theorie en praktijkkoppeling."

Reactie cursist

Resultaat

 • Je kent het belang van woordenschatonderwijs.
 • Je kent de doelstellingen van goed woordenschatonderwijs.
 • Je kunt de drie leerstrategieën voor het aanleren van nieuwe woorden toepassen.
 • Je kunt een onderbouwde keuze maken in de woorden die worden aangeboden.
 • Je kent de vier stappen van de woordenschatdidactiek (theorie van Verhallen: viertaktmodel) en kunt die toepassen bij de woordenschatwerkwijze in de taalmethode en in de zaakvakken.
 • Je hebt een plan van aanpak gemaakt voor het woordenschatonderwijs in je eigen groep.

Extra informatie

 • Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van het boek Met woorden in de weer van Marianne Verhalen en Dirkje van den Nulft. Je krijgt dit boek bij de eerste bijeenkomst uitgereikt.
 • De cursus is geschikt voor een bredere doelgroep dan alleen assistenten. Ook bijvoorbeeld taalactiveringsleerkrachten en ouderconsulenten kunnen aansluiten.
 • Na afronding van de cursus ontvang je een certificaat.

Verbreding van je kennis

Wil je je naast woordenschat ook verdiepen in andere onderwerpen? Speciaal voor onderwijsassistenten hebben wij de volgende cursussen in ons aanbod:

Speciaal onderwijs

Werk je in het speciaal onderwijs? Schrijf je dan in voor Onderwijsassistent woordenschatcompetent (so).

P1201/S1501

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x