Werken met Nieuwsbegrip en woordenschat (po)

Nieuwsbegrip nieuwe stijl

Het uitbreiden van de woordenschat is heel belangrijk voor het schoolsucces van je leerlingen. Met Nieuwsbegrip werken leerlingen daar intensief aan. Je leerlingen oefenen de woorden op verschillende manieren, zodat ze echt beklijven. Maar hoe kun je Nieuwsbegrip zo goed mogelijk inzetten bij het leren van woorden en bij het achterhalen van woordbetekenissen?

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Het uitbreiden van de woordenschat is heel belangrijk voor het schoolsucces van je leerlingen. Met Nieuwsbegrip werken leerlingen daar intensief aan. Je leerlingen oefenen de woorden op verschillende manieren, zodat ze echt beklijven. Maar hoe kun je Nieuwsbegrip zo goed mogelijk inzetten bij het leren van woorden en bij het achterhalen van woordbetekenissen?

Inhoud

Onder andere de volgende vragen komen aan bod:

  • Hoe combineer ik leesbegrip en woordenschat?
  • Hoe kan ik de semantiserings- en consolideringssuggesties inzetten?
  • Hoe toets ik en hoe vaak?

‘Fijn, zo’n duidelijke opbouw in het aanleren van woordenschat. Ik heb veel goede ideeën opgedaan.’

Reactie cursist

Resultaat

  • Je bent je bewust van de rol van woordenschat binnen begrijpend lezen.
  • Je bent bekend met de basisprincipes van woordenschatverwerving.
  • Je kent het verschil tussen impliciete en expliciete woordenschat.
  • Je weet hoe de stappen van de Viertakt van Verhallen terugkomen binnen Nieuwsbegrip.
  • Je weet hoe je met Nieuwsbegrip kunt werken aan woordenschatuitbreiding.
  • Je kunt woordleerstrategieën aanleren.

Extra informatie

P0504/S2187

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x