Werken met Nieuwsbegrip met Nieuwkomers (po)

Nieuwsbegrip nieuwe stijl

Op veel scholen wordt met veel enthousiasme met Nieuwsbegrip gewerkt aan begrijpend lezen. Maar is Nieuwsbegrip ook te gebruiken in het onderwijs aan nieuwkomers? En hoe dan? Hoe maak je optimaal gebruik van Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl. Hoe zet je hulpvragen in? Hoe maak je optimaal gebruik van de woordenschatsuggesties?

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Op veel scholen wordt met veel enthousiasme met Nieuwsbegrip gewerkt aan begrijpend lezen. Maar is Nieuwsbegrip ook te gebruiken in het onderwijs aan nieuwkomers? En hoe dan? Hoe maak je optimaal gebruik van Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl. Hoe zet je hulpvragen in? Hoe maak je optimaal gebruik van de woordenschatsuggesties?

In deze cursus komen de ins en outs van Nieuwsbegrip en goed begrijpend leesonderwijs aan nieuwkomers aan de orde.

Inhoud

 • begrijpend lezen: didactiek en werkvormen
 • woordenschat en begrijpend lezen
 • Nieuwsbegrip Brons, Zilver en Goud
 • hoe en op welk moment is Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl inzetbaar in het onderwijs aan nieuwkomers?

Resultaat

 • Je weet wat de belangrijke vaardigheden zijn bij begrijpend lezen.
 • Je kent de verschillen tussen nieuwkomers en Nederlandse kinderen met betrekking tot deze vaardigheden.
 • Je hebt kennisgemaakt met de beschikbare materialen van Brons, Zilver en Goud.
 • Je kent de meerwaarde van Nieuwsbegrip Goud ten opzichte van Nieuwsbegrip Brons en Zilver.
 • Je weet hoe je woordenschat kunt stimuleren met Nieuwsbegrip.
 • Om goed aan te sluiten bij de behoeften en vaardigheden van nieuwkomers, kun je keuzes maken in het aanbod van Nieuwsbegrip. Je weet welke keuzes je kunt maken.

Extra informatie

 • Kijk voor meer algemene informatie op www.nieuwsbegrip.nl.
 • De cursus is voor leerkrachten bao, die werken met nieuwkomers (anderstalige leerlingen) in schakelklassen eerste opvang, nieuwkomersklassen of azc-scholen.

Verbreden

Wil je je kennis over het werken met nieuwkomers nog verder uitbreiden? Kijk dan eens bij:

P1102/S2184

x