Header KBL

De Gouden leesaanpak: het ontwikkelen van een liefde voor lezen

Veel lezen en goed kunnen lezen hebben hun weerslag op de algehele ontwikkeling van een leerling, op hun kennis van de wereld en op hun leerprestaties. Goed kunnen lezen is een belangrijke vaardigheid en een voorspeller voor schoolsucces. In het kader van kansengelijkheid is het dan ook van groot belang dat alle leerlingen hun leesvaardigheid en hun leesbegrip zo optimaal mogelijk ontwikkelen. De Gouden leesaanpak is een aparte leesaanpak binnen Goud Onderwijs. De onderliggende gedachte is dat het voor iedereen belangrijk is om goed te kunnen lezen. De liefde voor lezen voelen, zelf graag boeken willen lezen helpt om veel leeskilometers te maken en zo de leesvaardigheid te verbeteren. De Gouden Leesaanpak is géén begrijpend leesmethode, maar een methodiek, een aanpak die naast elke begrijpend leesmethode gelegd kan worden. Het is dus een extra ‘spoor’ dat gevolgd kan worden naast de begrijpend leesmethode. In de workshop word je aan de hand van praktische voorbeelden meegenomen in de Gouden leesaanpak.

Dineke de Groot
Dineke de Groot is taalwetenschapper en werkzaam als ontwikkelaar/onderzoeker bij de CED-Groep. Ze ontwikkelt lesmateriaal op het gebied van taal (vooral begrijpend en technisch lezen, leesbevordering en woordenschat) en rekenen.

Dineke de Groot 3

Dineke de Groot

Taalwetenschapper / ontwikkelaar en onderzoeker bij de CED-Groep

Terug naar het programma
x