Congres KBL 2

De verschillende kanten van leesmotivatie

Hoe stimuleer je leesmotivatie? Over deze vaak terugkerende vraag zijn de laatste jaren enkele meta-analyses verschenen. Meta-analyses zijn onderzoeken waarin onderzoekers op basis van een groot aantal andere onderzoeken conclusies proberen te trekken. In de workshop gaan we kort in op de conclusies uit deze metanalyses, en passen we die toe op de onderwijspraktijk. In ieder geval zal het vrij lof stillezen aan de orde komen, daarnaast ook andere momenten waarop er gelezen wordt op school.

Paul de Maat is auteur bij Nieuwsbegrip (lees- en schrijflessen) en bezig aan een promotieproject rond leesmotivatie en leesweerstand.

Deze workshop heeft helaas het maximum aantal deelnemers bereikt.

Paul de Maat 2 003

Paul de Maat

Auteur bij Nieuwsbegrip

Terug naar overzicht
x