Congres KBL 2

Diep tekstbegrip bevorderen? Focus op tekststructuur!

Vanaf groep 6 neemt de hoeveelheid informatieve teksten die leerlingen moeten lezen in hoog tempo toe. Om biologie- of geschiedenisteksten goed te begrijpen en ervan te leren, moeten leerlingen de juiste verbanden leggen tussen zinnen en alinea’s. Juist dit integreren van informatie, wat leidt tot diep tekstbegrip, vinden veel leerlingen lastig. Onderzoek laat zien dat expliciet onderwijs over tekststructuren, zoals oorzaak-gevolg of chronologie, een krachtig middel is om leerlingen juist hierin vaardiger te laten worden. Tijdens deze workshop bespreek ik aan de hand van resultaten uit mijn promotieonderzoek met concrete voorbeelden hoe je effectief onderwijs in tekststructuur kunt geven en hoe zo’n aanpak het onderwijs in leesstrategieën kan verrijken.

Suzanne Bogaerds-Hazenberg is als PhD-student verbonden aan de Universiteit Utrecht waar ze onderzoek doet naar begrijpend lezen op de basisschool. Centraal in haar onderzoek staat de vraag of expliciet onderwijs in tekststructuur het tekstbegrip van leerlingen kan vergroten.

Suzannebogaerds

Suzanne Bogaerds-Hazenberg

PhD-student Universiteit Utrecht

Terug naar overzicht
x