Congres KBL 2

Een kijkje in het hoofd van de lezer

In deze workshop wordt inzicht gegeven in wat er allemaal in het hoofd van een lezer gebeurt bij het lezen en begrijpen van teksten. En, wat daarbij mis kan gaan. Begrijpend lezen is namelijk een behoorlijk complexe vaardigheid. Wat een leerling uit een tekst haalt is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld van de informatie in de tekst, de kennis en vaardigheden van de leerling en het leesdoel. Op elke van deze factoren zal worden ingegaan met de nadruk op het leesdoel. Er zullen een aantal principes die voortkomen uit cognitief psychologisch onderzoek worden besproken die ten grondslag liggen aan effectief begrijpend leesonderwijs waar alle onderwijsprofessionals zich bewust van zouden moeten zijn.

Dr. Anne Helder is Universitair Docent Pedagogische Wetenschappen bij de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op de (neuro)cognitieve aspecten van leesbegrip. Eerder dit jaar heeft zij samen met Paul van den Broek en Christine Espin het rapport Sturen op Begrip: Effectief leesonderwijs in Nederland geschreven in opdracht van de vaste Tweede Kamercommissie van OCW. Daarnaast is zij de Leidse opleidingscoördinator van de Educatieve Master Primair Onderwijs van de VU/UvA/UL en is nauw betrokken bij de Academische Pabo in Leiden en heeft in die hoedanigheid kennis van de onderwijspraktijk en de rol die leraren kunnen spelen in het verbinden van wetenschap en praktijk.

Anne Helder

Anne Helder

Universitair Docent Pedagogische Wetenschappen bij de Universiteit Leiden

Terug naar overzicht
x