Header KBL

Hoe praktijkonderzoek door leraren kan bijdragen aan beter leesonderwijs

Tijdens deze workshop ga ik in op een project waarbij duo’s van leraren praktijkonderzoek deden en onderwijsmateriaal ontwikkelden om hun leesonderwijs te verbeteren. Zij deden dit in samenwerking met lerarenopleiders en wetenschappers. Ik neem jullie mee in de werkwijze, de effectieve ingrediënten en de opbrengsten van deze gezamenlijke aanpak. Aan de hand van enkele concrete opdrachten staan we stil bij het belang van een gedeelde visie op leesonderwijs en vakoverstijgend werken aan de leesvaardigheid van leerlingen.

Liza van den Bosch
Liza van den Bosch werkt als universitair docent Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Leiden, Instituut Pedagogische Wetenschappen. Ze verzorgt onderwijs binnen de bachelor Pedagogische Wetenschappen, de masterspecialisatie Onderwijswetenschappen en de Academische Pabo. Haar onderzoek is gericht op begrijpend lezen en meertaligheid, vooral in het primair onderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs. Ze streeft ernaar de kloof tussen wetenschap en praktijk te verkleinen en werkt nauw samen met onderwijsprofessionals.

LB KBL

Liza van den Bosch

Universitair docent Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Leiden

Terug naar het programma
x