Header KBL

Leesdoelen en inhoudsdoelen in balans? Kies goede teksten!

In Nederland werken we meestal met een verkaveld curriculum, waarin lezen en zaakvakken vaak gescheiden werelden zijn. Leerlingen zetten hun kennis over begrijpend lezen hierdoor nauwelijks in buiten de leesles. In deze workshop bekijken we wat ervoor nodig is om wél tot een goede transfer te komen, en gelijktijdig aan leesvaardigheid én zaakvakkennis te werken. Op basis van mijn promotieonderzoek bespreek ik hoe het gebruik van kwaliteitsvolle teksten hierin een sleutelrol speelt, geef ik praktische handvatten voor lezen in de zaakvakken en schets ik enkele uitdagingen die er nog liggen voor het onderwijs

Suzanne Bogaerds-Hazenberg
Suzanne Bogaerds-Hazenberg is gepromoveerd op een onderzoek naar hoe onderwijs over tekststructuur leerlingen kan helpen om tot diep tekstbegrip te komen. De belangrijkste inzichten deelt ze met de praktijk via www.leesonderwijs.com.

Momenteel onderzoekt Suzanne aan de Radboud Universiteit de effectiviteit van Close Reading.

SB KBL

Suzanne Bogaerds-Hazenberg

Postdoc aan de Radboud Universiteit

Terug naar het programma
x