Header KBL

Leren lezen met de totaalaanpak: het LIST-programma

Uitgangspunt van het LIST-programma is dat technisch lezen niet losgekoppeld hoeft te worden van het lezen van boeken. LIST voorziet in een totaalaanpak waarbij leerlingen hun leesvaardigheid verbeteren door veel leeskilometers te maken in zelfgekozen boeken. Door deze aanpak wordt niet alleen de leesvaardigheid vergroot, maar ook de leesmotivatie. Bovendien krijgen de kinderen uit de boeken veel woordenschat en algemene kennis mee, essentiƫle vaardigheden voor een goed leesbegrip. Om deze aanpak tot een succes te maken, is onder verantwoordelijkheid van Dr. Thoni Houtveen het LIST-programma ontwikkeld. In de presentatie word je vooral meegenomen in de uitgewerkte aspecten van het LIST-programma voor voortgezet lezen.

Anneke Bemer
Anneke Bemer studeerde na de pabo onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Ze werkte jarenlang in het basisonderwijs en is sinds 2020 als lees- en taalspecialist verbonden aan de CED-Groep. Hier verzorgt ze LIST-trainingen en andere cursussen en trainingen onder andere op het gebied van begrijpend lezen, technisch lezen en leesmotivatie.

AB KBL

Anneke Bemer

Lees- en taalspecialist CED-Groep

Terug naar het programma
x