Poolse lesbrieven a74f56dd

Lesmateriaal voor nieuwkomers

De Vreedzaam is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap voor het basisonderwijs. Met hulp van Stichting Kinderpostzegels is het lesmateriaal van Vreedzaam aangepast voor nieuwkomerskinderen. Het materiaal bevat een grotere focus op multiculturaliteit en is minder talig gemaakt, waardoor het goed te gebruiken is in alle groepen voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet vaardig zijn. Vreedzaam biedt zo een doorgaande lijn in de pedagogische aanpak.

Gratis lesbrieven
Voor scholen die (nog) geen Vreedzame School zijn, of graag een aantal lessen willen uitproberen, zijn er vijf gratis lesbrieven gemaakt. Onlangs zijn deze veelgebruikte nieuwkomerslesbrieven vertaald naar het Pools en Oekraïens. De vertaling van de lesbrieven komt voort uit een samenwerking tussen Vreedzaam en scholen in Polen. Vreedzaam vindt het belangrijk om landen te helpen waar nog geen traditie rond democratisch burgerschap in het onderwijs aanwezig is. Dit doen we met onze ervaringen en programmaonderdelen.

Download de lesbrieven in het Nederlands, Oekraïens of Pools.

Lesbrieven in het Nederlands
Lesbrieven in het Oekraïens
Lesbrieven in het Pools

De originele lesbrieven voor nieuwkomers zijn met hulp van Stichting Kinderpostzegels gerealiseerd.

x