Header KBL

Lezen in de vakken: hoe en wat dan?

Het belang van begrijpend lezen in functionele contexten wordt steeds meer onderkend. Maar wat betekent dat dan als leerlingen gaan lezen in de vakken? Wat typeert rijke teksten waarmee leerlingen lezen om te leren en tegelijkertijd leren lezen? En wat voor realistische taaltaken bieden mogelijkheden als je verder wilt gaan dan aandacht besteden aan de specifieke woordenschat uit een zaakvak? In deze presentatie bespreken we, uitgaande van fundamentele inzichten in teksten, tekstbegrip en leesprocessen, wat effectieve manieren zijn om binnen de zaakvakken te werken aan diep tekstbegrip en de vergroting van de leesvaardigheid.

Ted Sanders
Ted Sanders is hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands aan de Universiteit Utrecht. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met coherentie in tekst, discourse en cognitie. Daarbij gebruikt hij diverse methoden van onderzoek, op het snijvlak van taalwetenschap en sociale wetenschappen: theorievorming, corpus-analyse, tekstanalyse, vragenlijsten en experimenteel onderzoek naar leesprocessen (reactietijden en oogbewegingsregistratie) en tekstbegrip. Daarnaast doet hij samen met collega’s onderzoek naar begrijpelijkheid van teksten: welke factoren bepalen de begrijpelijkheid van een tekst?

Jacqueline Evers-Vermeul
Jacqueline Evers-Vermeul is universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar de taal- en geletterdheidontwikkeling van kinderen, en de rol die teksten daarin spelen. Ze richt zich vooral op de begrijpelijkheid van (met name educatieve) teksten en toetsen: welke tekstkenmerken maken een tekst lastiger te begrijpen, hoe komt het dat deze kenmerken het begrip bemoeilijken, en wat kan er in lees- en schrijfonderwijs gedaan worden om kinderen toch met lastigere tekst(kenmerk)en te leren omgaan?

TS KBL

Ted Sanders

Hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands aan de Universiteit Utrecht

Terug naar het programma
Jacqueline evers

Jacqueline Evers-Vermeul

Universitair docent aan de Universiteit Utrecht

Terug naar het programma
x