31050199 xl

Teamtraining op je schoollocatie

  • Hoe krijg ik alle neuzen van het team dezelfde kant op?
  • Welke mogelijkheden zijn er allemaal om het team te professionaliseren in Teach Like a Champion 3.0?

De 63 technieken van Teach Like a Champion 3.0 zijn toegankelijk en eenvoudig. Toch is het goed om het hele onderwijsteam te trainen in het werken ermee. Doug Lemov legt dit ook uit in zijn laatste boek: het succes valt of staat met het juiste gebruik van de technieken. Ook is het belangrijk dat leerkrachten begrijpen waaróm ze effect hebben. De trainers zijn opgeleid door Doug Lemov om de Teach-technieken op scholen te implementeren. Dit geldt ook voor conceptscholen zoals Dalton, Montessori of Jenaplan. De teamtraining sluit altijd aan bij de visie en werkwijze van de school.

Teamtraining: de basis

Ieder Teach-traject start met een intakegesprek om de beginsituatie te bepalen. Samen bespreken we de exacte invulling. Een basistraject voor een schoolteam bestaat uit vier bijeenkomsten van een dagdeel. Het team wordt dan getraind in de belangrijkste basistechnieken, die we van tevoren afspreken. Iedereen maakt een video-opname van een of meer lessen, die de trainer vervolgens beoordeelt en van feedback voorziet. Het basistraject sluit af met een certificaat. Smaakt het naar meer? We bespreken graag de mogelijkheden.

‘Dit helpt ons als school om een norm voor leskwaliteit te hanteren.’

Teamleider Hoeksch Lyceum, Oud-Beijerland

Uitgebreidere begeleiding op school?

Wil je verder de diepte in? Je kunt het basistraject op drie manieren uitbreiden. Deze onderdelen zijn ook afzonderlijk van elkaar in te zetten.

  • De trainer gaat op lesbezoek, observeert en/of filmt de toepassing van Teach-technieken en heeft een feedbackgesprek met elke deelnemer.
  • De trainer maakt filmopnames van bezochte lessen. De opnames worden zowel onderling als gezamenlijk bekeken en besproken. De opnames worden uiteraard alleen met toestemming van de docent op de film getoond.
  • We leiden een interne Teach-begeleider op. Deze loopt met de trainer mee in het traject en leiden we op om in de toekomst intervisie en coaching te kunnen verzorgen op de school.

Van Teach 2.0 naar 3.0

Werkt jouw school al met Teach Like a Champion? Teach 3.0 bevat wezenlijke aanvullingen op 2.0, die ook heel interessant zijn voor professionals die al bekend zijn met de Teach-technieken. Ben je benieuwd wat Teach 3.0 voor het team kan betekenen? We stellen graag een traject op maat voor je samen.

Teach Rondje 1

Aan de slag met je team?

We vertellen je graag alles over de mogelijkheden.

x