31050199 xl

Teamtraining op je (school)locatie

  • Hoe leggen we de basis voor een stevige, pedagogische en didactische structuur?
  • Hoe introduceer ik Teach Like a Champion bij het hele team?

De 24 technieken van Teach Like a Champion voor het jonge kind (3-6 jaar) sluiten perfect aan bij de dagelijkse praktijk van de kinderopvang, peuterspeelzaal en onderbouw van de basisschool. Allemaal technieken waarvan we weten: dit wérkt.

Waarom een training?

Alhoewel ze eenvoudig en toegankelijk zijn, is het toch goed om het hele team te trainen in het werken met de technieken. Auteur Doug Lemov legt dit ook uit in zijn boek: het succes valt of staat met het juiste gebruik van de technieken. Onze trainers zijn opgeleid door Doug Lemov om de Teach-technieken te introduceren bij organisaties voor kinderopvang. Een teamtraining sluit altijd aan bij jullie visie en werkwijze.

Teamtraining en begeleiding

Ieder Teach-traject start met een intakegesprek om de beginsituatie te bepalen. Samen bespreken we de exacte invulling. In het basistraject trainen we het team in de belangrijkste basistechnieken. Om ervoor te zorgen dat de technieken goed worden ingezet, zijn groepsconsultaties mogelijk. Wil je het traject uitbreiden? Dat kan natuurlijk. Met het juiste maatwerk zorgen we voor de nodige inspiratie en vaardigheden om de professionals én de kinderen te laten schitteren.

Voor trainingen aan kleuterleerkrachten kunnen we aandacht besteden aan de relatie met het Doordacht Passend Lesmodel of EDI.

Teach Rondje 1

Aan de slag met je team?

We vertellen je graag over de mogelijkheden.

x