Teach uit boek VO

Verdiepingscursus Teach like a Champion

  • Je eigen pedagogische- en didactische vaardigheden versterken en verfijnen?

Voor wie is de verdiepingscursus?

De verdiepingscursus Teach like a Champion wordt georganiseerd voor docenten die (verdere) expertise willen opbouwen ten aanzien van de Teach like a Champion principes en techniek toepassingen.

Waar de Basiscursus gericht is op het verrijken van algemene inzichten en het oefenen van enkele Teach technieken, zal de nadruk bij de verdiepingscursus komen te liggen op het versterken en verfijnen van de eigen pedagogische- en didactische vaardigheden, die mogelijk als voorbeeld kunnen gelden voor anderen. Naast het gezamenlijk van- en met elkaar leren, komt er ook veel nadruk te liggen op het individueel leren.

‘Als leraar moet je je studenten niet alleen leren hoe ze zich kunnen concentreren op wat belangrijk is, je moet daarbij concurreren met de technologie die hen daarvan afhoudt.’

Doug Lemov, auteur Teach Like a Champion

Wat omvat de verdiepingscursus?

De verdiepingscursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 2½ tot 3 uur, waarbij tussendoor een collegiaal lesbezoek en feedbackgesprek gepland wordt. Hiernaast geldt als praktijkopdracht dat elke docent een eigen filmfragment met gerichte hulpvraag inlevert bij de trainer/adviseur. Hierop wordt individueel inhoudelijke feedback gegeven door de trainer/adviseur.

Elke deelnemer zal dus een collegiale lesobservatie met behulp van de Teach like a Champion principes gaan uitvoeren, wat collegiale intervisie versterkt. Hierbij bestaat de optie om de deelnemers gericht op te leiden tot interne coördinator, welke collegiale lesobservaties en feedbackgesprekken kunnen uitvoeren met behulp van de Teach principes.

Welke thema’s worden behandeld?

Tijdens de cursusbijeenkomsten zullen de deelnemers intensief geschoold worden in de vier hoofdthema’s uit het boek en het praktiseren daarvan middels diverse technieken; te weten:

  • Lesvoorbereiding en lesstructuur (boekdeel I)
  • Controleren van begrip (boekdeel II)
  • Activerend didactisch handelen tijdens de les middels Ratio (boekdeel III)
  • Sterk klassenmanagement en pedagogisch handelen middels de Vijf pijlers van de klascultuur (boekdeel IV)

Tot slot zullen de deelnemers tijdens de bijeenkomsten ideeën verzamelen over de wijze waarop Teach like a Champion verder versterkt zou kunnen worden binnen de school.

Karin Snoodijk 2

Wil je meer weten?

Benieuwd of de verdiepingscursus past bij jou of jouw team? Karin Snoodijk vertelt je er alles over.

x