Vreedzaam Module straatintimidatie

Lessenserie straatintimidatie

In opdracht van de gemeente Utrecht hebben we een lessenserie over straatintimidatie ontwikkeld. Deze lessenserie sluit aan bij de brede aandacht voor veiligheid op straat.

Met vier lessen voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs krijgen alle scholen in de stad een handvat om positieve en constructieve gesprekken te voeren over het aanpakken van straatintimidatie. Utrechtse po en vo scholen kunnen het lesmateriaal gratis opvragen via de website van de gemeente Utrecht

Nu beschikbaar:
Vanaf januari 2024 stelt de CED-Groep een variant beschikbaar die op alle basisscholen en middelbare scholen in Nederland ingezet kan worden. Voor scholen met het programma Vreedzaam is er een speciale variant. De lessenserie sluit namelijk goed aan bij de basisleerlijn van dit programma waarin het voeren van het gesprek met leerlingen over positieve sociale normen en handelingsperspectieven een onderdeel is.

Wij bieden desgewenst passende ondersteuning en begeleiding aan. Indien je hier gebruik van wilt maken, geef dit dan aan in onderstaand formulier.

Lessenserie straatintimidatie

Voor iedere basisschool of middelbare school in Nederland
x