BB 699

Vreedzaam

Een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Vreedzaam is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het programma bestaat al ruim twintig jaar en wordt door ruim duizend scholen gebruikt.

Vragen vanuit het veld over de omgang met ‘moeilijke’ leerlingen waren aanvankelijk de drijfveer om het programma te ontwikkelen. Inmiddels is het een integrale aanpak, waarmee scholen doelgericht werken aan sociale competentie en burgerschap.

Verbreding van de aanpak
Inzichten vanuit de wetenschap en ervaringen van professionals zijn van meet af aan meegenomen in de ontwikkeling van Vreedzaam. In de loop van de jaren is het programma steeds doorontwikkeld. Daarbij sluiten we telkens aan bij vragen vanuit opvang en onderwijs, maatschappij en politiek. Zo is het programma geschikt gemaakt voor het zml en voor het jonge kind en sluit het naadloos aan bij de recente plannen rondom burgerschap vanuit OCW. Vragen van partners rondom de school, die óók betrokken wilden zijn bij de schoolaanpak van Vreedzaam, hebben geresulteerd in het programma De Vreedzame Wijk. Daarmee is het integrale karakter van de burgerschapsaanpak verder versterkt.

Doorontwikkeling programma
Op dit moment wordt de lessenserie voor basisscholen van Vreedzaam geactualiseerd. Daarbij kijken we naar de ervaringen die afgelopen twintig jaar met het programma zijn opgedaan, het nieuwe wetsvoorstel burgerschap en landelijke curriculumontwikkelingen. Met deze vierde versie van het lesmateriaal kunnen we blijven aansluiten bij wat er nodig is voor kinderen en jongeren in onze maatschappij. Zo krijgen kritisch denken en sociale veiligheid een prominentere plek in het curriculum.

Effectiviteit breed erkend
Scholen die met het programma werken, zien een verschil in het gedrag van leerlingen. Diverse onderzoeken bevestigen de effectiviteit van Vreedzaam. Het NJi erkent Vreedzaam als een goed onderbouwd antipestprogramma, dat preventief en curatief werkt. Ook de Onderwijsraad onderschrijft de meerwaarde en heeft Vreedzaam opgenomen in zijn advies met betrekking tot burgerschapsvorming.

Meer weten over Vreedzaam? Bekijk de website.

x