BEELD 077

Ontwikkeling magazines

Afgelopen jaren ontwikkelden wij voor gemeenten en andere opdrachtgevers gelegenheidsuitgaves en magazines. De CED-Groep tekende voor de conceptontwikkeling, inhoud en productiebegeleiding, passend bij de doelstellingen van de opdrachtgevers. We geven je graag een indruk van onze mogelijkheden.

Rotterdams Onderwijsmagazine (ROM)

Het ROM was ruim vier decennia een onafhankelijk voorlichtings- en opinieblad voor professionals in het Rotterdamse onderwijs. De laatste jaren lag het hoofdredacteurschap bij de CED-Groep. Wij zorgden onder meer voor de algehele projectcoördinatie, nieuwsgaring en aansturing van externe journalisten en fotografen. In aanvulling op het gedrukte magazine had ROM een online platform met interessante mogelijkheden voor actualiteit en verdieping.


In juni 2020 werd de allerlaatste editie van het Rotterdams Onderwijs Magazine uitgegeven.

Groeten uit…

Het is belangrijk dat kinderen in de zomervakantie bezig blijven met taal. Dit voorkomt dat kennis wegzakt. Met dat doel voor ogen ontwikkelden wij voor de gemeenten Rotterdam, Rijswijk en Dordrecht het magazine ‘Groeten uit….’: een blad voor kinderen en hun ouders. Groeten uit… is toegankelijk, leuk en leerzaam. Het bevat onder meer taalspelletje die je met je kind kunt doen, tips om tijdens allerlei dagelijkse bezigheden met taal bezig te zijn, quizjes en reportages van kinderen, bijvoorbeeld over een bezoek aan de kinderboerderij of museum. Op deze manier dragen deze gemeenten bij aan de taalstimulering in hun stad.

Samen vooruit

In het speciaal onderwijs (so) komen veel leerlingen met het leerlingenvervoer naar school. Daardoor is er geen dagelijks contactmoment tussen ouders en school. Om ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kind ontwikkelden wij voor Rotterdamse so-scholen het magazine Samen vooruit. Het magazine is aantrekkelijk en informatief van opzet. Het laat ouders op een laagdrempelige manier zien wat er zoal op school gebeurt en legt een link naar de thuissituatie.

Voorbeeldpagina's:

Voorbeeldpagina's Samen vooruit
Voorkant Samen vooruit

Jouw eigen Samen vooruit-magazine?
Samen vooruit kunnen we voor elk bestuur of elke gemeente op maat maken. Meer weten? Mail dan naar samenvooruit@cedgroep.nl.

Vista: visie startinstrument ouderbetrokkenheid

x