Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis binnenkomst

Sophia Kinderziekenhuis

Lespakket ‘Een inkijkje in het Sophia Kinderziekenhuis’

Het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam is het eerste en grootste academische kinderziekenhuis van Nederland. Het ziekenhuis bestaat al ruim 160 jaar. In opdracht van de stichting Vrienden van het Sophia heeft de CED-Groep een lespakket ontwikkeld om meer bekendheid te geven aan kinderziekenhuizen onder basisschoolleerlingen. Dit lespakket over het Sophia Kinderziekenhuis is bedoeld voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Zowel voor groep 5 en 6 als voor groep 7 en 8 is er een aparte versie gemaakt om goed aansluiting te vinden bij het niveau en de belevingswereld van de leerlingen.

Het lespakket bestaat uit vijf lessen, waarin leerlingen een inkijkje in het ziekenhuis krijgen. Zo leren ze verschillende beroepen uit het kinderziekenhuis kennen, denken ze na over gezondheid en bespreken ze verschillende ervaringen in het ziekenhuis. De lessen kunnen gebruikt worden in klassen met een zieke leerling, maar zijn ook geschikt voor scholen die op een andere manier geïnteresseerd zijn in het Sophia Kinderziekenhuis of gezondheid in het algemeen. Het lespakket bestaat uit diverse werkvormen, quizzen, video’s en opdrachten, zodat leerlingen op gevarieerde wijze het kinderziekenhuis kunnen leren kennen. Voor de ontwikkeling hebben we intensief samengewerkt met medewerkers en patiënten van het Sophia Kinderziekenhuis.

Het lespakket bevat een handleiding en presentaties voor de leerkrachten, en werkbladen voor de leerlingen. We hebben daarnaast een ouderbrief ontwikkeld die scholen kunnen gebruiken om ouders te informeren en betrekken bij het onderwerp. Het lespakket wordt gelanceerd in het Sophia Kinderziekenhuis. Vanaf januari 2024 zijn de lessenseries gratis beschikbaar voor alle scholen in Nederland via de website van het Sophia Kinderziekenhuis.

Lespakketten voor basisscholen

Een inkijkje in het kinderziekenhuis
Bekijk hier de lespakketten
Sophia logo footer
Logo in rondje

Meer weten over het lespakket?

Neem contact op met Luca Gutlich

Direct contact
x