Header KBL

Op weg naar beter taal- en leesonderwijs!

Leerlingen goed leren lezen is een van de belangrijkste doelen van het onderwijs. Uit onderzoek naar de leesprestaties blijkt echter dat Nederlandse leerlingen met steeds minder plezier lezen en ook steeds minder goed zijn in lezen. Terwijl het goed kunnen begrijpen, beoordelen en gebruiken van teksten essentieel is om je te kunnen redden in de maatschappij. Het is niet zo dat er nu geen tijd aan het leesonderwijs wordt besteed. Maar doen we wel het goed in het onderwijs? Inzichten over hoe je effectief leesonderwijs kunt geven bestaan al lang, maar ze landen nog onvoldoende in de onderwijspraktijk. Dat komt ook omdat het overzicht ontbreekt: er zijn zoveel geluiden, er is zoveel te vinden: hoe pak je nu een verbeterslag aan? In deze sessie vertel ik over deze inzichten en bied ik handvatten om daar meteen mee aan de slag te gaan op je eigen school. Binnen de huidige wettelijke kaders van wat er ‘moet’ in het onderwijs – de kerndoelen en het Referentiekader Taal – is namelijk nu al een stap te maken naar beter leesonderwijs. Toch zou het helpend zijn als de wettelijke doelen ook meer houvast zouden bieden aan leraren om hun leesonderwijs op een effectieve manier vorm te geven. Afgelopen jaar heeft een team van leraren, vak- en curriculumexperts in opdracht van de minister de kerndoelen geactualiseerd. Ook daarvan krijg je een preview!

Joanneke Prenger
Joanneke Prenger is curriculumontwikkelaar en taalexpert bij SLO, voor taal in het basisonderwijs. Vanuit die functie is ze betrokken bij de actualisatie van de kerndoelen en coördineert ze het Landelijk Netwerk Taal.

JP KBL

Joanneke Prenger

Curriculumontwikkelaar en taalexpert bij SLO

Terug naar het programma
x