BB 682

Ouders - Vreedzaam

Natuurlijk is de opvoeding het domein van de ouders. Tussen school en ouders zal een vorm van ‘partnership’ moeten zijn als het gaat om de opvoeding van de kinderen. Voor de kinderen is het van belang dat die werelden, school en thuis, niet teveel van elkaar gescheiden zijn. Daarom is er bij Vreedzaam volop aandacht voor ouders.

Ouderavond en workshop
In het eerste invoeringsjaar wordt een informatieve ouderavond over Vreedzaam georganiseerd. Het doel hiervan is het geven van voorlichting over Vreedzaam, én het betrekken van de ouders bij dit programma. Hoe beter de ouders zijn geïnformeerd, en hoe meer ze de principes van Vreedzaam onderschrijven, hoe beter ze hun kinderen kunnen ondersteunen bij het toepassen van de nieuw geleerde vaardigheden en attitudes.

Ouders betrekken
Tijdens de invoering gaat de aandacht voortdurend uit naar hoe de school de ouders verder kan informeren over Vreedzaam. Zo is er een nieuwsbrief per lesblok om ouders op de hoogte te brengen van de inhoud van het blok. Daarnaast zijn er Kletskaarten die met de kinderen mee naar huis gaan om ouders met hun kind in gesprek te brengen over de inhoud van het lesblok. Ook zijn ouders aanwezig bij belangrijke ‘Vreedzame school-momenten’, zoals de uitreiking van de mediatordiploma’s, e.d. En in de lesmappen worden geregeld suggesties gegeven om ouders te betrekken bij de inhoud van de lessen.

Workshops
In het tweede invoeringsjaar kunnen er workshops verzorgd worden, bijvoorbeeld over ‘conflicten in het gezin’ voor belangstellende ouders. Wij verzorgen ook cursussen voor medewerkers van de tussenschoolse opvang of onderwijsondersteunend personeel.

Meer weten?
Neem voor meer informatie mailcontact op via het Secretariaat van Vreedzaam.

x