TB 999 387 UITSNEDE

PTC Groep

De CED-Groep en PTC Groep bundelden hun krachten. Samen met pilotscholen van Koraal werken deze partijen samen aan de ontwikkeling van een uniek, doorlopend leeraanbod voor arbeidsontwikkeling in pro, vso en mbo-entree (planning: januari 2022). Scholen kunnen met deze methode een effectieve maatwerkroute naar werk samenstellen voor iedere leerling. Én ze professionaliseren, monitoren en borgen het praktijkleren in de school. Samen ontwikkelen de drie partijen nieuw lesmateriaal voor leerlingen in de onder- en bovenbouw van scholen die deelnemen aan werktrajecten op het Werkstap-platform (een webbased academie)

Waarom is zo’n aanpak nodig?
De leraar in vso en praktijkonderwijs staat voor de uitdaging om de leerlingen voor te bereiden op een toekomstige werkplek. Het inrichten van een onderwijstraject is voor veel scholen een zoektocht. Ze moeten immers vormgeven aan een doorlopend en passend leeraanbod, gekoppeld aan stage en werkplekleren. Daarbij moeten scholen rekening houden met de eisen van de overheid, de verwachtingen van de werkgevers, de veranderingen in de arbeidsprocessen en het wisselend stage/werkaanbod in de regio. Een ware uitdaging!

Hoe pakken we dat aan?

Met Jongleren & werken geven we hier een antwoord op en bieden we handvatten voor een goede overgang van school naar arbeid. De lessen in deze methode zijn gekoppeld aan de LGO-kerndoelen en worden in een doorlopende leerlijn aangeboden. In modules werken leerlingen op hun eigen niveau aan werknemersvaardigheden. Dit modulair werken maakt het materiaal ook geschikt voor scholen met leerlingen die maar kort op school verblijven.

In de onderbouw
Voor eerste twee leerjaren wordt een programma ontwikkeld dat zich richt op de eerste oriëntatie op arbeid. In projecten (duur vijf tot 8 weken) werken de leerlingen op hun eigen niveau aan competenties, zoals beschreven in de leergebiedoverstijgende kerndoelen, en oefenen ze hun arbeidsvaardigheden in vaklessen (horeca, groen, techniek en schoonmaak). Elk project sluit af met een gezamenlijke eindactiviteit waar alle leerlingen aan meewerken.

En in de bovenbouw
In de bovenbouw gaan scholen aan de slag met het door de PTC Groep ontwikkelde Werkstap-platform. Met behulp van dit platform kunnen docenten voor hun leerlingen eenvoudig een maatwerkroute naar werk samenstellen.

Samenwerken voor het beste resultaat
De CED-Groep en PTC Groep werken samen bij het ontwikkelen van het onderwijsprogramma Jongleren & werken samen met de brancheverenigingen en de pilotscholen van Koraal. We presenteren onze plannen bij het ministerie van Sociale Zaken en OCW. We verwachten over twee jaar het volledige onderwijsprogramma op de markt te brengen.

x