BB 597

Over ons

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken. Als non-profit organisatie ontwikkelen we inspirerende leermiddelen en geven we betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding. We verbinden de kennis van professionals in het veld met onze brede expertise en innovatiekracht. Het resultaat? Hoge opbrengsten en duurzame impact op de ontwikkeling van kind en professional. Daar doen we het voor. Want leren is ons lief.

Werken bij de CED Groep

De beste kansen voor ieder kind. Dat is waar we ons met zo’n tweehonderd gedreven professionals voor inspannen. Is leren je lief? Dan kun je als onderwijsadviseur bij ons aan de slag. Bij de CED-Groep is veel expertise en ervaring aanwezig. Collega’s leren van en inspireren elkaar. Een flinke dosis ondernemerschap en flexibiliteit zijn belangrijk om bij ons te werken. Daar staat ook wat tegenover. Bijvoorbeeld mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen, uitwisseling van kennis en ervaring met collega’s, een vitaliteitsbudget, opname in pensioenfonds ABP, collectieve verzekeringen en marktconforme arbeidsvoorwaarden. Actuele vacatures:

Vacature Lid Raad van Toezicht

communicatie | marketing | onderwijs | Rotterdam

De Stichting CED-Groep is een landelijk expertisecentrum voor de ondersteuning en innovatie van het onderwijs, van voorschoolse opvang tot en met mbo. De 200 medewerkers van de CED-Groep hebben een grote passie voor kansen voor leerlingen, maar zijn ook resultaatgericht: ze zijn pas tevreden als hun inspanningen daadwerkelijk betekenis hebben voor de verbetering van het onderwijs.

De CED-Groep heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld van een gesubsidieerde organisatie naar een marktgericht bedrijf dat not-for-profit werkt aan gezonde continuïteit en inzet op innovatie en groeikansen. Goede relaties in een breed netwerk van onderwijs en kinderopvang zijn daarbij van groot belang.

De CED-Groep wordt bestuurd door een directeur-bestuurder die leiding geeft aan het managementteam en de staf.

Integraal toezicht en strategisch beleid

De Raad van Toezicht houdt op onafhankelijke basis integraal toezicht op alle aspecten van de organisatie. Daarnaast is de Raad van Toezicht gesprekspartner voor de bestuurder op het terrein van het strategische beleid. Leden van de Raad van Toezicht nemen zonder last en ruggenspraak deel aan de raad en vertegenwoordigen geen achterbannen. De Raad van Toezicht vergadert regulier 6 à 7 keer per jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen.

Profiel lid Raad van Toezicht

Wij zijn op zoek naar een vervanger van een van de huidige leden van de Raad van Toezicht, die deze zomer na 8 jaar aftredend is. Wij zijn zeer geïnteresseerd in kandidaten met een communicatie-advies achtergrond, die proactief meedenken over de beste manier om het CED verhaal naar buiten te brengen (‘de kracht van communicatie’). Kandidaten die daarnaast beschikken over kennis van het onderwijsbeleid, het werkveld van de CED-Groep (speciaal, primair en voortgezet onderwijs) en de ontwikkeling van lesmethodieken hebben een pré.

Een lid van de Raad van Toezicht:

  • beschikt over een academisch werk- en denkniveau, helikopterview, analytisch vermogen en is in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
  • ziet toe op de lange termijn continuïteit van de CED-Groep en haar maatschappelijk toegevoegde waarde;
  • functioneert als een klankbord voor de bestuurder voor diverse (deel)terreinen van strategie en beleid;
  • heeft kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
  • heeft inzicht in strategische afwegingsprocessen;
  • werkt in teamverband vanuit een positief-kritische houding;
  • heeft een algemene interesse voor de samenleving en het onderwijs;
  • heeft affiniteit met de doelstelling van de CED-Groep.

De CED-Groep werkt not-for-profit. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium voor hun inzet van € 4.500 per jaar.

Belangstelling?

Voor verdere informatie kunnen kandidaten contact opnemen met:

  • Ludwig Hoeksema, voorzitter Raad van Toezicht, telefoon 06 5536 4775
  • Margéke Hoogenkamp, directeur-bestuurder, telefoon 06 5174 6348

Graag uw reactie voor 30 april 2024 sturen aan Margéke Hoogenkamp via sollicitatie@cedgroep,nl

Direct contact
x