Team kim a0af4fac

Stop kindermishandeling

Kindermishandeling is een ernstig probleem. Naar schatting hebben 119.000 kinderen in Nederland hier jaarlijks mee te maken. Wanneer jongvolwassenen over hun eigen ervaringen vertellen heeft dat op kinderen een grote impact. Deze ‘peer-education’ wordt verzorgd door ‘Team-Kim’. Zij ontwikkelden een lespakket voor groep 5 t/m 8.

“Had ik maar geweten dat wat ik meemaakte kindermishandeling was en dat het niet mijn eigen schuld is, dan was de weg naar herstel veel makkelijker geweest.” (Ervaringsdeskundige Team-KIM)

Team-Kim gelooft in de kracht van het persoonlijke verhaal. Speciaal voor groep 5 t/m 8 hebben wij een lesprogramma opgesteld om kindermishandeling bespreekbaar te maken. Groep 6 of 7 speelt een belangrijke rol, want zij zullen de lessen krijgen en de andere klassen vanaf groep 5 gaan voorlichten.

Het lespakket creëert een sfeer binnen de school, waarin kindermishandeling besproken mag en kan worden. Het is belangrijk dat een school het praten met kinderen over kindermishandeling/huiselijk geweld serieus neemt.

Inhoud lespakket:

  • Les 1: Kinderrechten
  • Les 2: Wat heb je nodig om goed op te groeien?
  • Les 3: Waarom is het belangrijk om hulp te zoeken?
  • Les 4: Tasje afmaken met informatie over onveilig opgroeien en waar je hulp kan zoeken
  • Les 5: Leerlingen presenteren het tasje aan de leraren, leerlingen en ouders.
  • Evaluatie

Voor de kosten en meer informatie over het lespakket stuur een mail naar info@team-kim.nl

x