Congres KBL 2

Sturen op begrip: Effectief leesonderwijs in Nederland

Kunnen lezen met begrip is essentieel voor succes op school en werk, voor deelname aan de maatschappij, en voor alledag. Helaas hebben veel Nederlandse jongeren (en volwassenen) hier problemen mee, en die problemen lijken groter te worden. Deze presentatie schetst een beeld van wat het betekent om ‘met begrip’ te lezen, en van oorzaken van de achteruitgang van leesscores bij Nederlandse leerlingen. Vervolgens wordt beschreven welke activiteiten en aanpakken kenmerkend zijn voor effectief leesonderwijs, en wat er voor nodig is om effectief leesonderwijs in stelling te brengen om lezen met begrip in onze leerlingen te stimuleren.

Paul van den Broek is hoogleraar Cognitieve en Neurobiologische Grondslagen van Leren en Doceren aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar de processen die plaatsvinden tijdens begrijpend lezen en wat daarbij mis kan gaan, en naar de ontwikkeling van de benodigde leesvaardigheden en hoe onderwijs daar aan kan bijdragen. Hij was lid van het OESO expert team dat de PISA 2018 leestoets heeft ontwikkeld. Hij is medetrekker van diverse Europese onderzoeksinitiatieven betreffende (leren) lezen in een digitale wereld, mede-opsteller van het 2e kamer rapport ‘Sturen op Begrip..’, en adviseur voor diverse onderwijsorganisaties.

Paulpicture 002

Paul van den Broek

Hoogleraar Cognitieve en Neurobiologische Grondslagen van Leren en Doceren aan de Universiteit Leiden

Terug naar overzicht
x