Thorbecke 457 UITSNEDE

Nationaal Programma Onderwijs: Hoe wij je ontzorgen in vijf stappen

Het Nationaal Programma Onderwijs vraagt in korte tijd veel van scholen en hun besturen. De werkdruk in deze toch al hectische tijd loopt nog verder op. Stichting CED-Groep heeft ruim vijftig jaar ervaring met evidence based aanpakken voor onderwijsverbetering en staat als procesbewaker én inhoudelijk expert naast je. Onze adviseurs kunnen je volledig ontzorgen in het Nationaal Programma Onderwijs, zodat alle energie van de docenten uit kan gaan naar waar het werkelijk om draait: goed lesgeven.

Hoe wij je ontzorgen in vijf stappen:

Stap 1: Analyseren van leerresultaten

Wat zijn je ambities met de leerlingen? Wat vertellen de cijfers je over het leren? Zijn er leervertragingen of leervoorsprongen? Hoe ga je determineren? We analyseren en duiden de data uit de schoolscan en trekken samen conclusies, waarbij we rekening houden met de instroom en de vergelijking met voorgaande jaren. Voor taal en rekenen leveren we snel een rapportage aan de hand van data uit het eigen leerlingvolgsysteem. Zo sporen we eventuele leervertragingen op. Hoe staat het met het welbevinden van onze leerlingen? Ook die vraag nemen we mee bij de analyse, aan de hand van sociale veiligheidsmetingen of observaties.

Stap 2: Schoolprogramma: focus vinden in het curriculum en extra lestijd

Moet het hele roer om? Nee! Juist nu zorg je voor een stabiele situatie en houd je ieder vak op de planning van het leerjaar. Dragen alle lesdoelen bij aan de kerndoelen en jullie ambitie? Samen brengen we focus aan binnen alle vakken, met speciale aandacht voor taal, lezen en rekenen en beschrijven we de aanpak in het schoolprogramma. Voor specifieke vakken/leerjaren kan er extra lestijd nodig zijn. Is er extra aandacht nodig voor welbevinden, dan nemen we dit mee in de focus.

Ouders zijn een belangrijke partner voor scholen in de opvoeding en het onderwijs van hun kind. Hoe communiceren we over onze aanpak met ouders? We adviseren over hoe de MR te betrekken bij de analyse uit de schoolscan en de aanpak in het schoolprogramma.

Stap 3: Goed lesgeven en een veilig schoolklimaat

In onze aanpak werken we met een bewezen effectieve didactiek om leerlingen op een optimale manier te laten leren. Een goede leraar maakt het verschil! Wij ondersteunen en professionaliseren het team zodat zij de meest effectieve lessen geven.

Autonomie, relatie en competentie zijn de drie pijlers van een veilig schoolklimaat. We maken dit concreet aan de hand van bewezen technieken van Teach Like a Champion en elementen van formatief evalueren. Door leerlingen meer eigenaarschap te geven over hun eigen leerproces vergroot je hun betrokkenheid en motivatie: precies wat nodig is in deze coronatijd!

Stap 4: Controle van begrip en dagelijkse check welbevinden

Hoe weet je of een leerling de lesstof echt heeft begrepen? En hoe houd je zowel het lesdoel als het einddoel voor ogen? Ook hier biedt formatief evalueren de handvatten om zicht te krijgen op de voortgang van het leren, zowel voor de docent als voor de leerling. Maak gebruik van onze ervaring en praktische aanpak van formatief evalueren! Benieuwd of je leerlingen lekker in hun vel zitten? Een dagelijkse check-in geeft je een goed beeld van het welbevinden.

Stap 5: Praktische databesprekingen

Regelmatig bespreken we de leerjaren, klassen en de signaalleerlingen in praktische datasessies. Bij welke vakken hebben leerlingen problemen, welke leerlingen lopen juist voor? We leren vaksecties of teams om deze resultaten te analyseren en verbeteracties te formuleren. Ook het welbevinden komt aan de orde. We maken hierbij gebruik van de instrumenten die de school zelf al inzet.

Onze aanpak in het kort

  • Lange termijn ambities en stapsgewijze doelen
  • Behoud van rust, vinden van focus en doen wat werkt
  • Behapbare, evidence based interventies
  • Met oog voor een veilig schoolklimaat
  • Datagestuurde aanpak met directe vertaling naar de vakken

Hoe doen we dit?

Onze adviseur maakt een periode deel uit van het team. Op school zodra het kan, online zolang het moet. We nemen het werk uit handen door je van A tot Z te ontzorgen van schoolscan tot schoolplan, het werken met het directe instructiemodel en de andere elementen uit onze aanpak.

Wij werken altijd op maat, daarom gaan wij graag in gesprek om te komen tot een aanpak die past bij de schoolsituatie.

Waarom kiezen voor de CED-Groep?

check

Ruim vijftig jaar ervaring in structurele onderwijsverbetering

check

Datagestuurd werken in 4D zit in ons DNA

check

Ontwikkelaar van bewezen effectieve programma's

Meer weten?

Heb je een vraag en/of wil je sparren met een van onze experts? Wij staan je graag bij met onze expertise en ervaring. Neem contact op met Karin Snoodijk:

E-mail: k.snoodijk@cedgroep.nl

Tel: 06-22052444

x