LANDJE 5 OTTERS 155

Nationaal Programma Onderwijs: Hoe wij je ontzorgen in vijf stappen

Het Nationaal Programma Onderwijs vraagt in korte tijd veel van scholen en hun besturen. De werkdruk in deze toch al hectische tijd loopt nog verder op. En daarbij: in het zml liggen de zaken vaak nét even iets anders. Stichting CED-Groep heeft ruim vijftig jaar ervaring met datagestuurde onderwijsverbetering in het onderwijs aan zml-leerlingen en staat als procesbewaker én inhoudelijk expert naast je.

Planmatig werken; het is je waarschijnlijk op het lijf geschreven. De uitstroombestemming van iedere leerling is bekend en je werkt hard voor hun toekomst. Maar wat is het effect van de schoolsluiting? Waar richt je je op om die uitstroombestemming te gaan halen? En hoe doe je dat, met de grote verschillen tussen je leerlingen? Met onze heldere aanpak in vijf stappen zorgen we voor een zetje in de rug van jouw leerlingen en nemen we je veel werk uit handen. Onze adviseurs kunnen je volledig ontzorgen in het Nationaal Programma Onderwijs, zodat alle energie uit gaat naar waar het werkelijk om draait: goed lesgeven.

Hoe wij jou ontzorgen in vijf stappen:

Stap 1: Analyseren van leerresultaten: wij voeren de schoolscan voor je uit

Waar staan je leerlingen nu na de schoolsluitingen? Wat vertellen cijfers en observaties je over het leren van de leerlingen? Zijn er leervertragingen of leervoorsprongen? En hoe staat het met het welbevinden? Wij analyseren alle gegevens voor de door OCW gevraagde schoolscan en trekken samen conclusies. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de leerlijnen die je gebruikt en bij de uitstroomprofielen. Welbevinden en zelfredzaamheid horen daar vanzelfsprekend bij, maar we hebben ook aandacht voor de cognitieve vakken: we laten geen kans liggen om leerwinst te behalen.

Stap 2: Schoolprogramma: focus vinden in het curriculum en extra roostertijd

Welke vakken en leerlijnen verdienen extra aandacht? Aan welke focusdoelen werken we en wat laten we achterwege? Op basis van de data uit de schoolscan bepalen we waar de aandacht naar uit moet gaan. Ieder doel in de leerlijn is van belang, maar welke doelen zijn echt essentieel voor jouw groep? Hier besteden we het meeste tijd aan. Om lestijd te winnen, bekijken we waar we doelen kunnen integreren, of hoe ze op een andere manier aan de orde kunnen komen, bijvoorbeeld in de dagelijkse routines. Onderwijsassistenten kunnen hierin een aanzienlijke rol spelen. Het professionaliseren van deze collega’s past daarom ook in onze aanpak.

Ouders zijn een belangrijke partner voor scholen in de opvoeding en het onderwijs van hun kind. Hoe communiceren we over onze aanpak met ouders? Maak gebruik van onze voorbeelden en ervaringen. Ook het overleg met de MR nemen we mee.

Stap 3: Goed lesgeven

Werken met een direct instructie lesmodel is een bewezen effectieve manier om leerlingen optimaal te laten leren. De goede leraar maakt het verschil! Wij kunnen het team ondersteunen en professionaliseren zodat zij de meest effectieve lessen geven, met behulp van de technieken van Teach Like a Champion.

Stap 4: Controle van begrip en dagelijkse check welbevinden

Hoe weet je of een leerling de lesstof echt heeft begrepen? En hoe houd je zowel het lesdoel als het einddoel voor ogen? Door te werken met ‘exit tickets’ check je snel of een leerling de stof eigen heeft gemaakt. Zo heb je eventuele vertraging gauw in de gaten en weet je hoe je het oplost. Nog nooit gewerkt met exit tickets? Wij laten zien hoe je dit doet en maken de eerste serie samen, speciaal afgestemd op de zml-doelgroep. Benieuwd of je leerlingen lekker in hun vel zitten? Een dagelijkse check-in geeft je een goed beeld van het welbevinden.

Stap 5: Wekelijkse praktische databesprekingen

Wekelijks bespreken we de leerlingen en hun resultaten in praktische datasessies. Wat wilde je de leerlingen deze week leren? Welke leerlingen lieten zien dat ze de stof beheersenvooruitgang boeken? Welke denkfouten werden er gemaakt of wat wordt vergeten? Welke leerlingen lopen voor? Waar besteden we extra roostertijd aan, voor wie? Of kunnen we juist iets overslaan? Met deze vragen in het achterhoofd bespreken we de focusdoelen. Ook welbevinden komt aan de orde in de datasessies, met in achtneming van de privacy van de leerlingen. In een databespreking signaleer je met elkaar óf er actie nodig is voor de hele groep of voor individuele leerlingen en bespreek je eventuele vervolgstappen. Zo kan je blijven doen wat werkt en aanpassen wat nog beter kan.

Onze aanpak in het kort

  • Lange termijn ambities en stapsgewijze doelen
  • Behoud van rust, vinden van focus en doen wat werkt
  • Behapbare, evidence based interventies
  • Met oog voor een veilig schoolklimaat
  • Datagestuurde aanpak met directe vertaling naar de les

Hoe doen we dit?

Onze adviseur maakt een periode deel uit van het team. Op school zodra het kan, online zolang het moet. We nemen het werk uit handen door je van A tot Z te ontzorgen van schoolscan tot schoolprogramma, het werken met het directe instructiemodel en de andere elementen uit onze aanpak, die aansluit bij de Praktijkkaart Probleemverkenning en doelstelling. Wij werken altijd op maat, daarom gaan wij graag in gesprek om te komen tot een aanpak die past bij de schoolsituatie.

Waarom kiezen voor Stichting CED-Groep?

check

Ruim vijftig jaar ervaring in structurele onderwijsverbetering in het zml

check

Opbrengstgericht werken in 4D zit in ons DNA

check

Ontwikkelaar van bewezen effectieve programma's

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Hanke Geurts:

E-mail: h.geurts@cedgroep.nl

Tel: 06-38242635

x