L 7179 OOK LEUK

Zo help je zwakke begrijpend lezers

Kinderen met een achterstand op begrijpend lezen hebben het moeilijk bij alle schoolvakken en bij het functioneren in de maatschappij. Astrid Kraal, senior onderzoeker bij de CED-Groep en nauw betrokken bij de ontwikkeling van Nieuwsbegrip, promoveerde onlangs aan Universiteit Leiden op begrijpend lezen bij jonge kinderen (in groep 4 en 5). Haar onderzoek levert interessante aanknopingspunten voor het begrijpend leesonderwijs.

Vier studies

Het promotieonderzoek van Astrid Kraal gaat over de leesaanpakken van jonge kinderen en de invloed van de tekstsoort en tekstlayout op hun leesaanpakken. Het hoofddoel was om aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden inzicht te krijgen in de leesaanpakken van jonge, zwakke en goede begrijpend lezers bij het lezen van twee verschillende soorten teksten: verhalende teksten en informatieve teksten. Een bijkomend doel was om inzicht te krijgen in verschillende leesprofielen van jonge, zwakke en goede begrijpend lezers. Een ander doel van het proefschrift tot slot was om inzicht te krijgen in het effect van verschillende vormen van tekstopmaak op het tekstbegrip en de leessnelheid van jonge kinderen bij het lezen van verhalende en informatieve teksten. Er zijn vier empirische studies gedaan om dit te onderzoeken:

  1. Hardopdenkonderzoek
  2. Oogbewegingsonderzoek
  3. Onderzoek naar oogbewegingspatronen van subgroepen
  4. Effect van tekstopmaak op tekstverwerking

Benieuwd naar de highlights van Astrid's proefschrift?

Download gratis!
x