Teach PO 6 kleiner

Trotse partner van Uncommon school

De Uncommon Schools zijn voor de CED-Groep de bakermat van Teach Like a Champion, de Learnscholen en het schoolverbeteringsconcept Goud Onderwijs. Daarom zijn we bijzonder vereerd dat we ons partner mogen noemen van Uncommon schools!

Wat zijn de Uncommon Schools en waar staan ze voor?

De eerste Uncommon School was de North Star Academy Charter School in Newark, New Jersey die opende in 1997 en werd opgericht door Norman Atkins en Jamey Verrilli. Hun belangrijkste missie daarbij was om kansen te creëren voor leerlingen uit lastige sociale-economische omstandigheden en hun de mogelijkheid te bieden om uit te stromen naar hogere vormen van onderwijs als een hogeschool (college) of universiteit.

Inmiddels zijn er 53 scholen voor basis en voortgezet onderwijs (bij Uncommon Elementary, Middle en High schools) die met elkaar zorgen voor een doorgaande lijn in hun aanpak. De scholen zijn te vinden in New York, Newark, Roxbury, Rochester en Camden in het oosten van de Verenigde Staten.

Kenmerkend voor de scholen is een belangrijke focus op schoolcultuur die ontwikkeling mogelijk maakt en de liefde voor leren een warm hart toedraagt. Daarnaast is er sprake van een organisatiemodel waarbij er sprake is van een twee hoofdige schoolleiding (inhoudelijke en operationeel schoolleider en wordt gewerkt met een curriculum waarbij basisvaardigheden en burgerschap een belangrijke plek innemen.

De aanpak binnen deze scholen is een groot succes en onderwijsresultaten laten dit keer op keer zien!

Bekende namen binnen en buiten Uncommon Schools zijn Doug Lemov, Paul Bambrick Santoyo en Julie Jackson en Brett Peiser

Wat houdt dit partnerschap in?

Er is regelmatig contact met de Uncommon schools over actuele ontwikkelingen die ook voor het Nederlandse onderwijs in het algemeen en Goud Onderwijs in het bijzonder interessant zijn. Deze inzichten worden gebruikt om onze aanpak en werkwijzen verder te ontwikkelen. Daarnaast vinden er regelmatig studiereizen plaats met vertegenwoordigers van basisscholen en het voortgezet onderwijs naar de Verenigde Staten om werkbezoeken te brengen en inspiratie op te doen.

→ Website Uncommon

Uncommon Schools Tag
x