SIMON

Uit de praktijk: bovenschools opleiden met visie

Nog maar twee jaar geleden begon HRD-staffunctionaris Jasmien Hafez met een proeftuin bij drie scholen voor bovenschools leren en ontwikkelen. Onder haar deskundige leiding werd de SIMON Academie al snel een feit. Inmiddels is de academie gevuld met een goed doordacht aanbod voor alle tien de scholen van SIMON, de Stichting voor Islamitisch onderwijs in Midden- en Oost-Nederland. Hoe pakt Jasmien dat aan? En hoe komt zij tot het beste aanbod?

Enthousiast van start
‘Mijn functie was nieuw binnen de stichting. Ik ben daarom eerst eens gaan verkennen hoe het leren was georganiseerd. Het was mooi om te ontdekken dat de directeuren echt een visie hebben op leren en ideeën over het bovenschoolse leren.’ Het enthousiasme spat ervan af, als Jasmien over haar werk vertelt. Met de strategische doelstellingen, missie en visie scherp in het vizier, brengt zij de behoeften van de scholen en medewerkers zorgvuldig in kaart. Hiermee legt zij meteen de basis voor een bloeiend netwerk binnen de scholen. Inmiddels is zij het inspirerende gezicht van het bovenschoolse opleiden.

Een onderbouwde aanpak
Met de opleidingstouwtjes stevig in handen, zet Jasmien samen met haar collega’s steeds weer een volgende onderbouwde stap. ‘Ook vanuit de visie op leren binnen SIMON hebben we gekeken: wat willen we in de academie borgen? Onze missie is “worden wie je bent”. Dat geldt voor onze leerlingen, maar ook voor de medewerkers. Dit zie je ook terug in ons motto: “eenheid in verscheidenheid”. Hoe willen onze medewerkers van betekenis zijn in de school of de stichting? Zij mogen worden wie ze zijn. Dit betekent natuurlijk ook iets voor het opleiden, dat sowieso altijd in lijn gebeurt met onze strategische ambities.’

‘Hoe willen onze medewerkers van betekenis zijn in de school of de stichting? Zij mogen worden wie ze zijn.‘

Jasmien Hafez, staffunctionaris Simonscholen

Aansluiten bij praktijk en werkcontext
De deelnemers werken altijd in lijn met de stichtingsbrede visie, maar hebben wel verschillende werkcontexten, verschillende niveaus en soms ook verschillende methodes. ‘Die eenheid in verscheidenheid zien we als meerwaarde. Dit vraagt altijd om maatwerk. Daar moet je als trainer bij ons wel van doordrongen zijn.’ Bij het kiezen van aanbieders gaat Jasmien dan ook niet over één nacht ijs. ‘De CED-Groep staat goed aangeschreven binnen de organisatie, dus die positieve ervaring van mijn collega’s heb ik meegenomen in mijn onderzoek. Ik zeg eerlijk: ik stel best specifieke eisen aan een trainer,’ lacht ze. ‘Het is zo fijn om een trainer te vinden die matcht met het plaatje dat ik in mijn hoofd heb. Ik heb gelukkig een vaste contactpersoon. Dat is prettig, omdat de CED-Groep onze stichting steeds beter leert kennen en kan inschatten wat wel of juist niet past.’

‘Ik heb een vaste contactpersoon. Dat is prettig, omdat de CED-Groep onze stichting steeds beter leert kennen en kan inschatten wat wel of juist niet past.’

Jasmien Hafez, staffunctionaris Simonscholen

Transfer naar de werkvloer
Naast de formele leeractiviteiten is er binnen de Simonscholen veel aandacht voor ontwikkelen. ‘Wat betekent de nieuwe kennis voor de deelnemer? Dan gaat het ook om het ontwikkelen van je eigen identiteit. Hoe past wat je in de training hebt geleerd bij je als professional?’ Om de transfer naar de praktijk te bevorderen, vraagt Jasmien altijd om praktijkopdrachten. 'Ook bespreek ik met de trainers en de deelnemers: wat is er nog meer nodig om het geleerde op de werkvloer toe te passen? Is er een verandering in het beleid nodig? Een andere aanpak? Wat nodig is voor een goede transfer bespreken we vooraf, tussentijds en achteraf. Waar het kan, nemen we met onze coördinator kwaliteitszorg (leer)opbrengsten mee naar onze interne specialistennetwerken.’

Dit jaar in het aanbod
Dit jaar ligt de focus binnen de scholen van SIMON op (startende) leerkrachtvaardigheden. ‘Naast het NT2-aanbod van de CED-Groep zijn we weg van de cursus Teach Like a Champion. Deze cursus zorgt altijd voor een enorme verrijking voor leerkrachten en onderwijsassistenten. Praktische tools, waar je meteen mee kan stoeien in je klas. Zo ervaren medewerkers direct hoe zij het onderwijs verbeteren.’ Ook de trainingen Begeleiden van startende leerkrachten en Rekenen voor zwakke rekenaars vonden de weg naar de SIMON Academie. ‘Ik sluit altijd aan bij de aftrap. Over de trainers die we tot nu hebben ontmoet, hoor ik positieve dingen terug. Echt gepassioneerde praktijkmensen zijn het. Het is fijn om het met de trainers te hebben over de kwaliteit. Het zijn prima sparringpartners.’

‘Het is fijn om het met de trainers te hebben over de kwaliteit. Het zijn prima sparringpartners.’

Jasmien Hafez, staffunctionaris Simonscholen

Wil je je academie verrijken?

Profiteer van ervaren trainers
Naar het topaanbod
x