Header KBL

Universele Instructie in Lezen (UIL): Online leesbijles in lezen

Een aanzienlijk aantal kinderen worstelt met lezen, wat hun succes op school en in het dagelijks leven belemmert. Deze kinderen hebben intensieve, geïndividualiseerde interventies nodig, maar beperkte tijd, middelen en expertise maken de implementatie van dergelijke interventies op scholen moeilijk. In deze presentatie beschrijf ik een haalbare en kosteneffectieve aanpak voor het bieden van intensieve, geïndividualiseerde interventies aan kinderen die moeite hebben met lezen; de Universele Interventie voor Lezen (UIL). De UIL is een online leesbegeleidingsinterventie die kan worden geïmplementeerd met getrainde vrijwilligers als tutoren. Ik demonstreer de UIL en presenteer resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van de UIL voor het verbeteren van de leesprestaties en leesmotivatie van zwakke lezers.

Christine Espin
Christine Espin is hoogleraar bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een continu voortgangsmonitoringsysteem (CVM) voor leerlingen met leerproblemen, en op het gebruik
van voortgangsdata door leraren om het onderwijs aan deze leerlingen te optimaliseren. Daarnaast doet ze onderzoek naar interventies voor begrijpend lezen en het verbeteren van onderwijsmethoden voor universitaire studenten met een functiebeperking.

CE KBL

Christine Espin

Hoogleraar bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden

Terug naar het programma
x