Ben ik in Beeld - handboek

Benikinbeeld handboek Basis 400x400 0018 Laag 87

Ben ik in Beeld is een compleet VVE-programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar in de kinderopvang. Op deze pagina kunt u het handboek bestellen.

57,75

Ben ik in Beeld is een compleet VVE-programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar in de kinderopvang. Op deze pagina kunt u het handboek bestellen.

ISBN: n.v.t.
Bestelnummer: U3007
Auteur(s): M. van Delft, A. Jorissen, A. Kammenga, J. Maas, E. Vollering, T. van Zalinge
Uitgavejaar: 2010

Het VVE-programma Ben ik in Beeld zet in op het stimuleren van de brede ontwikkeling en het optimaliseren van kansen voor kinderen. Daarbij worden kinderen met een (taal)achterstand in een vroeg stadium extra geholpen, zodat ze goed starten op de basisschool. Bij Ben ik in Beeld zijn de interesses van de kinderen leidend, binnen een duidelijke structuur die past bij de routines op het kinderdagverblijf.

Handboek

Bij Ben ik in Beeld hoort een handboek. Het handboek bevat de theorie van Ben ik in Beeld, praktische voorbeelden en handige tips. U leert onder meer hoe u de interactie met kinderen kunt verbeteren, hoe u een sensitief-responsieve houding aanneemt en op welke manier u de taalontwikkeling kunt stimuleren.


De cursussen worden gegeven door de CED-Groep. Bij vragen over de methode kunt u contact opnemen met Karin van der Meulen (k.vandermeulen@cedgroep.nl).

Ben ik in Beeld - handboek

57,75
x