Vreedzaam - Lesmap groep 3

DVS Perspectief g3

Met onze lesmappen voor up-to-date burgerschapsonderwijs blijven we aansluiten op wat er speelt in onze samenleving.

145,00

Met onze lesmappen voor up-to-date burgerschapsonderwijs blijven we aansluiten op wat er speelt in onze samenleving.

ISBN: 978-90-5676-076-2
Bestelnummer: V076-2
Auteurs: Leo Pauw, Hans Scheltema en Mirjam van der Ven (met bijdragen van Fernanda de Hoop)
Redactie: Esther van Efferen, Marjon ten Heggeler en Marléone Goudswaard
Uitgavejaar: 2020

De materialen van Vreedzaam kunnen alleen worden besteld als er een samenwerking is met een voor Vreedzaam gecertificeerde trainer/adviseur, die in dienst is van een onderwijsadviesbureau waar de CED-Groep een contract mee heeft afgesloten.

Vreedzaam is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Hoe ziet de herziening eruit?

  • Kritisch denken en sociale veiligheid krijgen een prominentere plek in het curriculum.
  • De lesinhoud sluit naadloos aan bij het wetsvoorstel Burgerschap en de ontwikkelingen binnen Curriculum.nu.
  • De lesmappen zijn opnieuw vormgegeven en een stuk handzamer door compactere lesbeschrijvingen.
  • Alle werkbladen zullen te downloaden zijn via het Deelnemers Domein op de website.
  • Naast de circa 30 lessen per schooljaar met vervolgactiviteiten valt er genoeg te kiezen uit extra lessen en modules die we via het Deelnemers Domein op de website beschikbaar zullen stellen.
  • Door middel van duidelijke iconen maken we de leerkrachten attent op het moment dat er binnen een les ook gewerkt wordt aan: kritisch denken, leerlingen een stem geven, ouders/thuis, participatie, digitale geletterdheid of co√∂peratief leren.


Vreedzaam - Lesmap groep 3

145,00
x