Doordacht Passend Lesmodel

Een goed lesmodel zorgt voor structuur, veiligheid, een grotere kans op leren en plezier in leren. De CED-Groep heeft een onderscheidend lesmodel ontwikkeld waarin de laatste inzichten uit de wetenschap en toepassingen in de klas zijn verwerkt. In dit boek lees je over de uitgangspunten en een succesvolle uitvoering van het Doordacht Passend Lesmodel.

27,75

Een goed lesmodel zorgt voor structuur, veiligheid, een grotere kans op leren en plezier in leren. De CED-Groep heeft een onderscheidend lesmodel ontwikkeld waarin de laatste inzichten uit de wetenschap en toepassingen in de klas zijn verwerkt. In dit boek lees je over de uitgangspunten en een succesvolle uitvoering van het Doordacht Passend Lesmodel.

Ondertitel: effectieve didactiek én pedagogiek in een actueel model
ISBN: 978-90-5676-085-4
Bestelnummer: U085-4
Auteur(s)
: Dominique Brand, Carla van Doornen, Rianda Heintz, Hanneke van Keeken, Christa Oudejans
Redactie: Liesbeth Delgijer
Aantal pagina's: 116
Afmeting: 17x24 cm
Jaar van uitgave: 2020

Het Doordacht Passend Lesmodel is een instrument voor de leraar en de leerling. Werken met het DPL ontwikkelt het vakmanschap van leraren. Het lesmodel zorgt tevens voor structuur en veiligheid en daarmee een grotere kans voor de leerling op leren en plezier in leren.

Uitgangspunten
In dit boek lees je hoe het Doordacht Passend lesmodel er in zijn algemeenheid uitziet: welke fasen zijn er en wat is de rol daarin van de leerkracht? Ook wordt er een compact schema aangeboden, waarin met kernwoorden per fase wordt beschreven wat belangrijk is.

Vier fasen
Het Doordacht Passend Lesmodel bestaat uit vier fasen, waarin de rol van de leerkracht telkens een andere vorm aanneemt. In al deze fasen wordt gebruikt gemaakt van technieken uit Teach Like a Champion en coöperatieve werkvormen.

Teach Like a Champion
In alle fasen van het Doordacht Passend Lesmodel gebruik je Teach-technieken om de les nóg effectiever te maken, de leerlingen meer te activeren en te betrekken bij de les en hun eigen rol in het leerproces.

Breinsleutels en DPL
Er is heel veel onderzoek gedaan naar wat je als leerkracht in kunt zetten om het leren bij kinderen te vergemakkelijken. De ‘breinsleutels’ die gebruikt worden binnen DPL zijn 10 bewezen didactische principes. De nadruk ligt hierbij niet op hóe je dit doet, maar vooral op het waaróm. Deze breinsleutels dragen dan ook bij aan de effectiviteit van DPL: je begrijpt waarom je iets moet doen en wat het met je leerlingen doet. Een handeling is pas echt effectief wanneer je weet waarom je deze handeling doet.

Coöperatieve leerstrategieën en DPL
Naast het breinleren en Teach Like a Champion wordt binnen DPL ook veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatief leren. Zo wordt er getracht tot een hogere deelname- en denkratio te komen.

DPL per vakgebied
Het tweede deel van dit boek gaat in op hoe het Doordacht Passend Lesmodel ingezet kan worden bij de verschillende vakgebieden: reken, taal, nieuwe lesdoelen en bij herhalingslesdoelen. Het laatste hoofdstuk gaat over de inzet van DPL binnen de kleutergroepen voor het aanbod rondom enkele leerlijnen binnen taal en rekenen-wiskunde.

De beschrijvingen en de praktische voorbeelden zullen je helpen om je lessen steeds beter te laten verlopen. Dat jij ook in jouw klas kunt genieten van leerlingen die zin hebben in leren en die zich veilig voelen om zich verder te ontwikkelen.

Meer lezen?

Lees het artikel over hoe het Doordacht Passend lesmodel een heel team aan de haak sloeg.

Doordacht Passend Lesmodel

27,75
x