Gedrag is een vak / Gedrag is een signaal

Gedrag is een vak vormt samen met Gedrag is een signaal een tweedelige boekenserie over gedrag. Je leert hoe je tot passende aanpakken komt op het gebied van gedrag, respectievelijk vanuit een groepsaanpak naar een individuele aanpak, of juist andersom. De tweede drukken zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten in Opbrengstgericht werken in 4D, en bevatten veel praktijkvoorbeelden.

56,95

Gedrag is een vak vormt samen met Gedrag is een signaal een tweedelige boekenserie over gedrag. Je leert hoe je tot passende aanpakken komt op het gebied van gedrag, respectievelijk vanuit een groepsaanpak naar een individuele aanpak, of juist andersom. De tweede drukken zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten in Opbrengstgericht werken in 4D, en bevatten veel praktijkvoorbeelden.

Ondertitel: Opbrengstgericht werken aan gedrag
ISBN: 978-90-831926-6-6
Bestelnummer: U266-6
Auteurs: Ria van der Sar en Tamara Wally-Frenk
Redactie: Angelique van der Pluijm
Aantal pagina's: 128 (Gedrag is een Vak); 104 (Gedrag is een signaal)
Afmeting: 17x24 cm
Uitgavejaar: 2023

Gedrag is een vak

Worstel je als leerkracht met leerlingen die moeite hebben met uitgestelde aandacht, met pestsituaties of met een groep die zoveel storend gedrag vertoont dat lesgeven haast onmogelijk wordt? Omgaan met gedrag van leerlingen is een veelbesproken onderwerp op scholen. Hoe zorg je er nu voor dat er een harmonieuze groep ontstaat waarin samenwerken en samen leren leidend zijn?

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken aan vakken zoals taal en rekenen is behoorlijk ingeburgerd in ons onderwijs. Maar wist je dat je ook opbrengstgericht kunt werken aan gedrag? Gedrag is een vak leert je hoe je planmatig en cyclisch aan gedrag van kinderen kunt werken volgens het Opbrengstgericht werken in 4D-model. Door deze aanpak krijgen leerlingen meer inzicht in hun eigen (school)gedrag en krijgen ze concrete handvatten om dat te ontwikkelen. Dat is belangrijk, want leerlingen komen pas tot leren als zij weten wat er van hen verwacht wordt en de gestelde kaders duidelijk zijn. Benader gedrag als een vak en creƫer samen met je leerlingen een positieve werk- en leersfeer op school. Het resultaat? Meer leertijd en hogere leeropbrengsten!

Gedrag is een signaal

Ondanks dat je met het grootste deel van jouw groep goed aan de slag kunt met de aanpak uit het boek Gedrag is een vak, blijven sommige leerlingen opvallend gedrag vertonen. Voor het kind is dat vaak functioneel, een manier om met een situatie om te gaan. Pas wanneer je weet welk signaal onder het gedrag zit kom je tot een passende aanpak.
Gedrag is een signaal leert je, met behulp van het Opbrengstgericht werken in 4D-model, goed te kijken naar het gedrag, in te leven in het kind en zijn/haar situatie, de context van de interactie te begrijpen en van daaruit de behoeften formuleren.
Naast de versterkte aandacht voor reflectie op het kind en je eigen handelen, zijn in deze tweede druk de nieuwste inzichten in het 4D-model verwerkt en is het aantal signalen en interventies handzamer.

Doelgroep

De boeken zijn bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders, gedragsspecialisten en schoolmanagers om (samen) opbrengstgericht te werken aan gedrag in het (speciaal) basisonderwijs, gespecialiseerd onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Cursus

Wil je liever een cursus over dit onderwerp volgen? Tijdens de cursus maken we gebruik van de boeken Gedrag is een Vak en Gedrag is een Signaal. Deze zitten bij de cursusprijs inbegrepen en worden tijdens de eerste cursusbijeenkomst uitgereikt. Meer informatie.

Gedrag is een vak / Gedrag is een signaal

56,95
x