Gedrag is een vak - Gedrag is een signaal

Werk opbrengstgericht aan gedrag door het als een vak te benaderen. Leer signalen van opvallend gedrag te herkennen zodat er een passende aanpak kan komen die werkt in jouw klas.

54,95

Werk opbrengstgericht aan gedrag door het als een vak te benaderen. Leer signalen van opvallend gedrag te herkennen zodat er een passende aanpak kan komen die werkt in jouw klas.

ISBN: 978-90-5819-332-2
Bestelnummer: U332-2
Auteur(s): A. Machielsen, R. van der Sar, E. van Efferen, H. Bijl
Aantal pagina's: Gedrag is een signaal: 140, Gedrag is een vak: 120
Uitgavejaar
: 2016

Deze uitgave bestaat uit een set van twee boeken: Gedrag is een vak en Gedrag is een signaal.

Wanneer je gedrag als vak benadert, zoals in het boek Gedrag is een vak, werk je met jouw leerlingen opbrengstgericht aan gedrag. Ondanks dat je met het grootste deel van jouw groep goed aan de slag kunt, kan het zijn dat er voor een aantal leerlingen meer nodig is. Zij blijven opvallend gedrag laten zien. Dit gedrag komt ergens vandaan. Het is voor jou als leerkracht een signaal. De leerling roept als het ware:'Ik heb jou nodig!' Waarvoor precies, daar kun je met behulp van dit boek achterkomen. Samen met de leerling zelf, zijn ouders en je collega's ga je opzoek naar wat een leerling nodig heeft en wat jij op school kunt bieden. Wanneer je weet welk signaal onder het gedrag zit, kun je komen tot een passende aanpak. Gedrag is een signaal!

Gedrag is een vak - Opbrengstgericht werken aan gedrag

In dit boek lees je hoe je alle leerlingen schoolgedrag kunt aanleren. Dit is gedrag dat nodig is om adequaat te kunnen functioneren op school en binnen een groep op school. Als kader voor schoolgedrag gebruikt dit boek de leergebiedoverstijgende leerlijnen Leren leren en Sociaal gedrag. Je leest hoe je aan gedrag van leerlingen kunt werken volgens het 4D-model: Data-Duiden-Doelen-Doen. Met dit boek kunnen leerkrachten en intern begeleiders, maar kan ook de directie samen met het team, opbrengstgericht aan de slag met gedrag.

Gedrag is een signaal - Een passende aanpak voor opvallend gedrag

In dit boek lees je over het aanleren van schoolgedrag bij leerlingen waarbij dit niet vanzelfsprekend gaat, oftewel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit boek geeft aan waar bepaald gedrag een signaal van kan zijn en op welke manier je als leerkracht of intern begeleider tegemoet kunt komen aan deze specifieke onderwijsbehoeften.

Voor kleuters met opvallend gedrag: Trapsgewijs

In Trapsgewijs lees je hoe je jonge kinderen met opvallend gedrag een extra zetje geeft om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. In het kader van de doorgaande lijn, gaat dit boek uit van dezelfde werkwijze als die wordt besproken in Gedrag is een Signaal. Hoewel het boek Trapsgewijs oorspronkelijk is geschreven voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, zijn de beschreven handelingssuggesties óók voor leerkrachten van kleutergroepen zeer toepasbaar gebleken.

Gedrag is een vak - Gedrag is een signaal

54,95
x