Kwaliteitszorginstrument - De Vreedzame School

Nieuwe stijl F

Het digitale Kwaliteitszorginstrument De Vreedzame School meet in hoeverre de doelen van het programma Vreedzaam zijn bereikt.

Het digitale Kwaliteitszorginstrument De Vreedzame School meet in hoeverre de doelen van het programma Vreedzaam zijn bereikt.

Let op: u kunt het Kwaliteitszorginstrument niet bestellen via deze webwinkel, maar via dit bestelformulier

Het KZI bestaat vanaf november 2018 uit drie lijsten: de Vragenlijst Groepsklimaat, het Borgingsinstrument, en de Vragenlijst Onderzoek De Vreedzame School. De Veiligheidsthermometer voldoet vanaf november 2018 niet meer aan de verscherpte eisen die de Onderwijsinspectie stelt aan instrumenten voor het monitoren van sociale veiligheid en is uit het Kwaliteitszorginstrument verwijderd.

Als Vreedzame School heeft u gekozen voor een schoolbreed programma voor sociale competentie en burgerschap. Op uw school krijgen leerlingen een stem, voelen zich gezien en gehoord en leren zelf conflicten oplossen. Het gedachtegoed wordt doorleefd door de schoolleiding, lerarenteam, leerlingen en ouders. Maar hoe weet u of u de beoogde doelen bereikt? Hoe zit het met de borging van alle inspanningen die u als vreedzame school hebt gedaan? En wat kunt u doen om dit structureel te verbeteren? Antwoord op deze vragen krijgt u met het nieuwe Kwaliteitszorginstrument; een webbased vragenlijst met drie verschillende deelinstrumenten, die aan verschillende groepen binnen de school (leerlingen, leerkrachten, MT) worden voorgelegd:

  1. Vragenlijst Groepsklimaat.
  2. Borgingsinstrument
  3. Vragenlijst Onderzoek De Vreedzame School

U krijgt de beschikking over alle deelinstrumenten, maar kunt uw eigen keus daarin maken. U kunt bijvoorbeeld alleen de Vragenlijst Groepsklimaat of de Vragenlijst Onderzoek De Vreedzame school afnemen.

Prijs

De prijs van het instrument geldt per afname en is afhankelijk van het aantal leerlingen van uw school.

  • Minder dan 100 leerlingen: €335,-
  • 100 tot 400 leerlingen: €380,-
  • Meer dan 400 leerlingen: €465,-

Leveringsvoorwaarden

Op dit product zijn de leveringsvoorwaarden van de CED-Groep van toepassing. Onderaan deze pagina staat ook een model van een bewerkersovereenkomst uit het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, Leermiddelen en Toetsen waar wij van uitgaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Kwaliteitszorginstrument? Neem contact op via devreedzameschool@cedgroep.nl.

x